Giải Công nghệ 9 Bài 12: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả

Giải Công nghệ 9 Bài 12: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả

Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 12 trang 58: Ghi các nhận xét sau khi quan sát

Lời giải:

Quảng cáo
Đối tượng quan sát Màu sắc Hình dạng Kích thước(cm) Đặc điểm chính
Sâu non Trắng ngà Hình trụ 2 – 3cm Đầu to, nhiều đốt
Sâu trưởng thành Nâu đỏ 2 – 3cm 6 chân, 2 xén ở mồm để ăn cây.
Bộ phận bị hại Thân cây, cành bị đục lỗ
Đối tượng quan sát Màu sắc Hình dạng và đặc điểm
Vết bệnh Đốm đen, nâu Đốm bệnh trên lá màu xám nâu, tròn hay góc cạnh, liên kết thành các mảng màu khô tối, gây rạn nứt, thủng lá.

Các bài giải bài tập Công nghệ 9: Trồng cây ăn quả khác:


Nhóm học tập 2k7