Công nghệ 9 Bài 14: Bón phân thúc cho cây ăn quả

Giải Công nghệ 9 Bài 14: Bón phân thúc cho cây ăn quả

Với giải bài tập Công nghệ 9 Bài 14: Bón phân thúc cho cây ăn quả hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 14.

Quảng cáo

I - DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU

Cuốc, rổ, thúng, cân.

Bình tưới nước.

Phân hữu cơ đã ủ hoai.

Phân hóa học.

II - QUY TRÌNH THỰC HÀNH

Bài 14: Bón phân thúc cho cây ăn quả

Bước 1. Xác định vị trí bón phân

Chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất. Đó là vị trí thường bón phân cho cây ăn quả. 

Bước 2. Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

Cuốc thành rãnh hoặc hố nhỏ với kích thước tuỳ theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Thông thường rãnh rộng 10 -20 cm, sâu 15-30 cm.

Bài 14: Bón phân thúc cho cây ăn quả

Bước 3. Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất

Rải phân chuồng trộn lẫn với phân hoá học vào rãnh hoặc hố.

Lấp đất kín.

Bước 4. Tưới nước

Tưới nước vào rãnh hoặc hố đã bón phân.

Bài 14: Bón phân thúc cho cây ăn quả

III – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo nội dung:

- Sự chuẩn bị thực hành

- Thực hiện quy trình thực hành

- Số cây bón được

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả khác:


Tài liệu giáo viên