Địa Lí 12 Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)Địa Lí 12 Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)

Với giải bài tập Địa Lí 12 Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo) hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh lớp 12 trả lời câu hỏi & làm bài tập Địa Lí 12 Bài 45.

Bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố

1. Vị trí địa lí :

Quảng cáo

- Vị trí địa lí : thuộc vùng vào, tiếp giáp các tỉnh thành phố nào.

- Lãnh thổ : diện tích lãnh thổ và dân số, các đơn vị hành chính.

- Vị thế về kinh tế, chính trị so với cả nước (nếu có).

2. Đặc điểm tư nhiên và tài nguyên thiên nhiên :

- Địa hình

- Khí hậu

- Thủy văn

- Đất

- Rừng

- Khoáng sản

- Tài nguyên biển (nếu có)

→ Đánh giá thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh/thành phố.

3. Điều kiện kinh tế - xã hội :

Quảng cáo

- Điều kiện kinh tế - xã hội :

   + Dân cư và nguồn lao động : quy mô và mật độ dân số, trình độ và phẩm chất dân cư lao động.

   + Cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng : kém phát triển hay hiện đại đồng bộ, giao thông vận tải phát triển như thế nào.

   + Chính sách phát triển của nhà nước.

   + Khả năng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

   + Thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh/thành phố.

- Cơ cấu kinh tế :

   + Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

   + Các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh/thành phố (xem trên phần bản đồ kinh tế chung).

- Định hướng phát triển : tiếp tục đẩy mạnh ngành nào, giảm bớt ngành nào, chính sách thu hút dân cư lao động, thu hút vốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng…

Quảng cáo

4. Các ngành kinh tế chính :

- Điều kiện phát triển

- Tình hình phát triển và phân bố của một số ngàn kinh tế chính

- Một số ngành truyền thống của địa phương (kể tên).

Tham khảo thêm các bài giải bài tập Địa Lí 12 hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên