Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt NamChương 1: Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ

Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Trả lời câu hỏi Địa Lí 12 Bài 2 trang 13 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển.

Trả lời:

Quảng cáo

- Trên đất liền: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

- Trên biển: Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a.

Tham khảo thêm các bài giải Địa Lí 12 Bài 2 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


vi-tri-dia-li-pham-vi-lanh-tho.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên