Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 25 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 25 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Địa Lí lớp 7 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 25 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Câu 1: Trên thế giới có các lục địa:

A. Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.

B. Á, Âu, Mĩ, Phi, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.

C. Âu, Á, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Bắc Cực.

D. Phi, Mĩ, Ôx-trây-li-a và Đại dương, Nam Cực, Bắc Cực

Lời giải:

Trên thế giới hiện nay có 6 lục địa, đó là lục địa Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a và lục địa Nam Cực.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về:

A. Lịch sử.

B. Kinh tế.                  

C. Chính trị.  

D. Tự nhiên.

Lời giải:

Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu ki lô mét vuông có biển và đại dương bao quanh. Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về mặt tự nhiên là chính. Trên thế giới hiện nay có 6 lục địa (lục địa Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a và lục địa Nam Cực).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: rên thế giới có những đại dương:

A. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

B. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông Dương và Bắc Băng Dương.

C. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

D. Ấn Độ Dương, Thái Bình, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

Lời giải:

Trên thế giới hiện nay có 6 lục, đó là địa lục địa Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a và lục địa Nam Cực và 4 đại dương, đó là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Trên thế giới có các châu lục:

A. Châu Á, châu Âu, châu Nam Cực, châu Phi và Châu Đại Dương.

B. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

C. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ và châu Nam Cực.

D. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

Lời giải:

Trên thế giới hiện nay có 6 châu lục, đó là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Châu lục có nhiều quốc gia nhất là:

A. châu Phi. 

B. châu Á.

C. châu Âu.

D. châu Mĩ.

Lời giải:

Hiện nay trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ba châu lục có nhiều quốc gia nhất lần lượt là: châu Phi (54 quốc gia), châu Á (47 quốc gia) và châu Âu (43 quốc gia).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, nước nông nghiệp,… người ta dựa vào:

A. Cơ cấu kinh tế

B. Thu nhập bình quân đầu người

C. Cơ cấu kinh tế theo thành phần

D. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ

Lời giải:

Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, nước nông nghiệp,… người ta dựa vào cơ cấu kinh tế.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng khu vực thì không dựa vào tiêu chí:

A. Thu nhập bình quân đầu người.

B. Tỉ lệ tử vong của trẻ em.

C. Chỉ số phát triển con người (HDI).

D. Cơ cấu kinh tế của từng nước.

Lời giải:

Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng khu vực thì người ta dựa vào các tiêu chí thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong của trẻ em và chỉ số phát triển con người (HDI).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Sự phân chia mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế và chính trị là:

A. Lục địa

B. Châu lục.

C. Biển, đại dương

D. Đất liền và các đảo, quần đảo

Lời giải:

Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo chung quanh. Sự phân chia này chủ yếu mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị. Trên thế giới có sáu châu lục.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Thu nhập bình quân theo đầu người trên 20 000 USD/người, chủ yếu ở khu vực nào trên thế giới?

A. Châu Á, châu Phi và châu Âu.

B. Châu Đại Dương, Nam Mĩ và châu Âu.

C. Bắc Mĩ, châu Âu và châu Đại Dương.

D. Châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ.

Lời giải:

Thu nhập bình quân theo đầu người trên 20 000 USD/người, chủ yếu là các nước ở khu vực Bắc Mĩ, châu Âu và châu Đại Dương.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Tỉ lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1 là các nước có thu nhập bình quân đầu người:

A. Từ 1 000 đến 5 000 USD/năm

B. Từ 5 001 đến 10 000 USD/năm

C. Từ 10 001 đến 20 000 USD/năm

D. Trên 20 000 USD/năm

Lời giải:

Các quốc gia phát triển có thu nhập bình quân đầu người trên 20 000 USD/năm, Tỉ lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Việc phân chia thế giới thành các lục địa và châu lục là dựa vào:

A. Các đặc điểm tự nhiên

B. Các đặc điểm về kinh tế, lịch sử và chính trị

C. Các đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - chính trị và lịch sử

D. Đặc điểm thể chế chính trị và tôn giáo chính.

Lời giải:

Nguyên nhân chủ yếu phân chia thế giới thành các lục địa và châu lục riêng là dựa vào các đặc điểm tự nhiên để phân chia thành các lục địa và dựa vào đặc điểm kinh tế - chính trị và lịch sử để phân chia thế giới thành các châu lục.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Tại sao nói thế giới rộng lớn và đa dạng? 

1.Bề mặt Trái Đất có các lục địa và đại dương. 

2.Trên châu lục có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

3.Các quốc gia và vùng lãnh thổ có tự nhiên, kinh tế - xã hội khác nhau. 

4.Có nhiều đảo, quần đảo và biển. 

5.Có các nước phát triển và các nước nông nghiệp, công nghiệp. 

Những ý đúng cho câu hỏi trên là:

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Thế giới rộng lớn và đa dạng là vì trên bề mặt Trái Đất có các lục địa (6 lục địa) và đại dương (4 đai dương). Trên châu lục có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau với các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa khác nhau.

=> Như vậy có 3 ý đúng để giải thích cho đặc điểm thiên nhiên phân hóa đa dạng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Tại sao châu Nam Cực là châu lục duy nhất không có quốc gia nào?

A. Ở khoảng cách xa so với cách châu lục khác.

B. Có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, băng tuyết quanh năm.

C. Có nhiều người sinh sống nhưng không thành lập quốc gia.

D. Các châu lục khác còn có nhiều diện tích tự nhiên trống.

Lời giải:

Châu Nam Cực là châu lục có khí hậu rất khắc nghiệt, băng tuyết bao phủ quanh năm. Mùa đông rất dài, hiếm khi nhìn thấy Mặt Trời. Mùa đông chỉ kéo dài 2 – 3 tháng,… Với điều kiện khí hậu khắc nghiệt chỉ có một số loài động, thực vật sinh sống (chim cánh cụt, rêu, địa y,…). Ở châu Nam Cực chủ yếu là đặt các trạm nghiên cứu và rất ít dân sinh sống.

Đáp án cần chọn là: B

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 7 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 7 | Để học tốt Địa Lí 7 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.