Bài 3 trang 59-60 Giáo dục công dân 9Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

Bài 3 trang 59-60 Giáo dục công dân 9: Trong các hình thức thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội dưới đây, hình thức nào là trực tiếp, hình thức nào là gián tiếp?

a)Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội ;

Quảng cáo

b) Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương;

c) Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương;

d) Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương;

đ) Góp ý cho hoạt động của cán bộ, công chức nhà nước trên báo, đài;

e) Kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trả lời:

Quảng cáo

- Các hình thức trực tiếp: (a), (b), (c), (d).

- Các hình thức gián tiếp: (đ), (e).

Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi GDCD 9 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Các bài Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 9 ngắn nhất | Trả lời câu hỏi GDCD 9 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-16-quyen-tham-gia-quan-ly-nha-nuoc-quan-ly-xa-hoi-cua-cong-dan.jsp