Giải bài 3 trang 99 SGK Hóa 12 nâng caoBài 17: Vật liệu polime

Bài 3 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao): a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng từ metan điều chế ra : vinyl clorua, vinyl axetat, acrilonitril (vinyl xianua : CH2=CH-CN) và metyl acrylat (CH2=CHCOOCH3)

Quảng cáo

b) Hãy nêu một thí dụ ( có viết phương trình phản ứng) để chứng tỏ rằng có thể đi từ etilen điều chế các monome trên với giá thành tháp hơn. Giải thích?

c) Viết phương trình phản ứng trùng hợp mỗi monome ở trên và gọi tên polime tạo thành

Lời giải:

a) Từ metan điều chế

vinyl clorua

Quảng cáo
Giải bài tập Hóa 12 nâng cao | Để học tốt Hóa 12 nâng cao

vinyl axetat

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao | Để học tốt Hóa 12 nâng cao

acrilonitril (vinyl xianua : CH2=CH-CN)

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao | Để học tốt Hóa 12 nâng cao
Quảng cáo

metyl acrylat (CH2=CHCOOCH3)

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao | Để học tốt Hóa 12 nâng cao

c) Trùng hợp các monome

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao | Để học tốt Hóa 12 nâng cao

Các bài giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-17-vat-lieu-polime.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên