Giải bài 6 trang 131 SGK Hóa 12 nâng caoBài 22: Sự điện phân

Bài 6 (trang 131 sgk Hóa 12 nâng cao): Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực graphit, khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Để kết tủa ion Cu2+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 100 ml dung dịch H2S 0,5M. Hãy xác định nồng độ % của dung dịch CuSO4 trước điện phân. Biết dung dịch CuSO4 ban đầu có khối lượng riêng là 1,25 g/ml

Lời giải:

Quảng cáo

nH2S = 0,5.0,1 = 0,05 mol

Gọi số mol CuSO4 bị điện phân là a.

Các phương trình phản ứng xảy ra:

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao | Để học tốt Hóa 12 nâng cao

Sau điện phân khối lượng dung dịch giảm do Cu kết tủa và O2 bay hơi

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao | Để học tốt Hóa 12 nâng cao

Số mol CuSO4 ban đầu là a + 0,05 = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

CM (CuSO4) = 0,15/0,2 = 0,75 M

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao | Để học tốt Hóa 12 nâng cao
Quảng cáo

Các bài giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 21 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-22-su-dien-phan.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên