Hóa 12 Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Hóa 12 Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Video Giải bài tập Hóa 12 Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 1 (trang 132 SGK Hóa 12 - Video giải tại 8:56): Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. Khối lượng hidroxit trong hỗn hợp là:

A. 1,17 g và 2,98 g

B. 1,12 g và 1,6 g

C. 1,12 g và 1,92 g

D. 0,8 g và 2,24 g

Lời giải:

Đáp án D.

NaOH + HCl → NaCl + H2O

x(mol)                x(mol)

KOH + HCl → KCl + H2O

y(mol)                y(mol)

gọi x, y lần lượt là số mol NaOH và KOH

theo bài ra ta có hệ pt

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

mNaOH = 0,02.40 = 0,8 (g)

mKOH = 0,04.56 = 2,24 (g)

Bài 2 (trang 132 SGK Hóa 12 - Video giải tại 12:29): Sục khí 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là :

A. 10g.

B. 15g.

C. 20g.

D. 25g.

Lời giải:

Đáp án C.

Số mol CO2 là: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Theo pt (1): nCO2 = nCa(OH)2 = 0,25 mol

nCO2 (dư ) = 0,3 – 0,25 = 0,05 (mol)

Xảy ra phản ứng:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Theo pt(2): nCaCO3 = nCO2 = 0,05 mol

Như vậy CaCO3 không bị hòa tan là: 0,25 – 0,05 = 0,2(mol)

Khối lượng kết tủa thu được là m = 0,2. 100 = 20(g)

Bài 3 (trang 132 SGK Hóa 12 - Video giải tại 17:33): Chất nào sau đây có thể dùng làm mềm nước cứng có tính vĩnh cửu

A. NaCl.

B. H2SO4.

C. Na2CO3.

D. HCl.

Lời giải:

Đáp án C.

Bài 4 (trang 132 SGK Hóa 12 - Video giải tại 18:58): Có 28,1 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và BaCO3 trong đó MgCO3 chiếm a% về khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch axit HCl để lấy CO2 rồi đem sục vào dung dịch có chúa 0,2 mol Ca(OH)2 được kết tủa B. Tính a để kết tủa B thu được là lớn nhất.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Gọi x, y lần lượt là số mol của MgCO3 và BaCO3 trong 28,1 gam hỗn hợp.

Để lượng kết tủa CaCO3 thu được là lớn nhất thì số mol CO2 = số mol Ca(OH)2

→ x + y = 0,2

Cách 1:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Cách 2:

Ta có hệ:Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Giải hệ ⇒ x = y = 0,1 mol

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Bài 5 (trang 132 SGK Hóa 12 - Video giải tại 24:22): Cách nào sau đây có thể điều chế được kim loại Ca?

A. Điện phân dung dịch có màng ngăn.

B. Điện phân CaCl2 nóng chảy.

C. Dùng Al để khử oxit CaO ở nhiệt độ cao.

D. Dùng Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2.

Lời giải:

Đáp án B.

CaCl2 -dpnc→ Ca + Cl2

Bài 6 (trang 132 SGK Hóa 12 - Video giải tại 25:46): Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa rồi đun nóng nước còn lại thu thêm 2gam kết tủa nữa. Giá trị của a là :

A. 0,05 mol.

B. 0,06 mol.

C. 0,07 mol.

D. 0,08 mol.

Lời giải:

Số mol CaCO3 là nCaCO3 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 =0,03(mol)

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Số mol kết tủa thêm nCaCO3 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 0,02 (mol)

Theo pt ⇒ nCa(HCO3)2 = nCaCO3 = 0,02 mol

Tổng số mol CO2 = nCO2 (1) + nCO2 (2) = 0,03 + 2. 0,02 = 0,07 (mol)

Xem thêm các bài Giải bài tập Hóa học 12 (có video) hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác