Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đạiLịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức môn Lịch Sử lớp 11 năm 2021, VietJack biên soạn Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại theo bài học đầy đủ, chi tiết nội dung lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm và giải các bài tập trong sgk Lịch Sử 11.

A. Lý thuyết bài học

1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

a. Điều kiện lịch sử

- Từ giữa thế kỉ XVI, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng phát triển.

- Giai cấp tư sản đang lên có thế lực về kinh tế song không có quyền lực về chính trị - xã hội

- Giáo lí Ki-tô và chế độ phong kiến chuyên chế kìm hãm nặng nề sự phát triển cả xã hội.

⇒ Các cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa – tư tưởng của giai cấp tư sản đã diễn ra.

b. Thành tựu tiêu biểu

Lĩnh vực Tác giả/Tác phẩm tiêu biểu
Văn học

- Phương Tây: Xuất hiện những nhà tư tưởng tiến bộ, những nhà văn, thơ, nhà viết kịch nổi tiếng.

+ Cooc-nây (1606 - 1684) bi kịch cổ điển Pháp. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là vở kịch Lơ-xít (1636),...

Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

+ La Phông-ten (1621 - 1695) là nhà thơ ngụ ngôn Pháp. Các tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể đến: con cáo và chùm nho xanh, đeo lục lạc cho mèo,...

+ Mô-li-e (1622 - 1673) là người mở đầu cho nền hài kịch cổ điển Pháp. Một trong những tác phẩm của ông là vở kịch: trưởng giả học làm sang,...

Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

- Phương Đông:

+ Nhà văn Tào Tuyết Cần là tác giả của tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng – một trong “tứ đại danh tác” của văn học Trung Quốc thời phong kiến.

Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Âm nhạc

- Bét tô ven với các sáng tác thấm đượm tinh thần dân chủ cách mạng.

- Mô-da có nhiều cống hiến cho nghệ thuật hợp xướng.

Hội họa

- Rem-bran (1606-1669) – Họa sĩ, nhà đồ họa Hà Lan nổi tiếng thế giới về vẽ chân dung, phong cảnh.

Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Tư tưởng

- Trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII - XVIII ở Pháp, tiêu biểu như:

+ Mông-te-xki-ơ (1689 - 1755)

+ Vôn-te (1694 - 1778).

+ G. Rút-tô (1712 - 1778)

c. Vai trò: tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản.

2. Những thành tựu của văn học – nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

a. Bối cảnh lịch sử

- Sự thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến

- Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

- Các nước tư bản phương Tây:

+ Tăng cường bóc lột nhân dân trong nước.

+ Đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa.

b. Thành tựu văn học - nghệ thuật

* Văn học

Nội dung thể hiện Tác giả/tác phẩm tiêu biểu
Văn học phương Tây

- Mặt trái trong xã hội tư bản.

- Tình cảnh bần cùng của nhân dân lao động nghèo khổ.

- Lòng đồng cảm, yêu thương với con người.

- Vích-to Huy-gô với các tiểu thuyết nổi tiếng:

+ Những người khốn khổ.

+ Nhà thờ Đức bà Pa-ri.

- Ban-dắc với tiểu thuyết: Tấn trò đời,...

Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Văn học phương Đông

- Cuộc sống khổ cực của nhân dân dưới ách thực dân, phong kiến.

- Lòng yêu nước, ý chí anh hùng, quật khỏi trong đấu tranh cho độc lập, tự do.

- Lỗ Tấn với các tác phẩm:

+ AQ chính truyện.

+ Nhật kí người điên.

Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

- Nhà thơ Ta-go với các tác phẩm:

+ Thơ dâng (đạt giải No-ben văn học năm 1913).

+ Mùa hái quả,...

Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

b. Nghệ thuật

- Kiến trúc: Cung điện Véc xai được hoàn thành vào năm 1708; Bảo tàng Anh; Viện bảo tàng Ec-mi-ta-giơ; Bảo tàng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), là bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới.

Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Cung điện Véc-xai (Pháp)

- Hội hoạ: họa sĩ Van Gốc (Hà Lan) với tác phẩm Hoa hướng dương, Phu-gita (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha)... Lê-vi-tan (Nga)

Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bức tranh “Mùa thu vàng” của họa sĩ Levitan

- Âm nhạc: Trai-cốp-ki với Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng

c. Tác dụng: phản ánh hiện thực xã hội, mong ước xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn.

3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Đại diện tiêu biểu Nội dung tư tưởng
Chủ nghĩa xã hội không tưởng

- Xanh Xi-mông

- Phu-ri-ê

- Ô-oen,...

Mong muốn xây dựng một xã hội không có chế độ tư hữu, không có áp bức bóc lột, nhân dân làm chủ các phương tiện sản xuất của mình.
Triết học cổ điển Đức - Phoi-ơ-bách Các thời kì lịch sử của xã hội loài người không hề phát triển mà chỉ có sự khác nhau do sự thay đổi tôn giáo
Kinh tế chính trị tư sản học (cổ điển)

- A-đam Xmit

- Ri-các-đô

- Đưa ra lí luận về giá trị lao động, tuy nhiên, chỉ nhìn thấy mối quan hệ giữa vật với vật (hàng hóa này đổi lấy hàng hóa khác), chưa nhìn thấy mối quan hệ giữa người với người đằng sau sự trao đổi hàng hóa đó.
Chủ nghĩa xã hội khoa học

- C.Mác

- Ph.Ăng-ghen

- Nội dung học thuyết gồm bao gồm 3 bộ phận chính:

+ Triết học.

+ Kinh tế - chính trị học.

+ Chủ nghĩa xã hội khoa học.

* Điểm khác so với chủ nghĩa xã hội không tưởng:

- Xây dựng học thuyết của mình trên quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, thực tiễn đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản thế giới.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

A. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TRONG BUỔI ĐẦU THỜI CẬN ĐẠI

Câu 1: Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

A. Nền hài kịch Pháp

B. Nền bi kịch cổ điển Pháp

C. Truyện ngụ ngôn Pháp

D. Tiểu thuyết Pháp

Đáp án:

Thời cận đại xuất hiên nhiều nhà văn, nhà thơ lớn. Trong đó Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nên văn học bi kịch cổ điển Pháp. Năm 1629 ông viết vở kịch đầu tiên Mêlilơ. Thành công của vở kịch khiến ông dấn thân đi Pari và bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình. Ông viết một số kịch mà trong đó nổi bật lên như một vì sao chói lọi đó là vở kịch Lơ xít (1637).

Có thể nói một cách khái quát, vấn đề đặt ra trong tác phẩm của Cóoc – nây là thế giới quan bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy lí và tư tưởng chính trị về một quốc gia chuyên chế hùng mạnh. Với ông, tình cảm và lí trí là hai khía cạnh riêng biệt, đối lập nhau, không thể dung hòa trong bản tính con người. Nó là thước đo để định gia phẩn chất và vẻ đẹp người anh hùng, cơ sở dựng lên xung đột kiểu Cóoc- nây

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVII là ai?

A. Mô-li-e

B. Pu-skin.

C. Ban-dắc.

D. La Phông ten.

Đáp án:

La Phông - ten (1621 - 1695) là nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp, các tác phẩm của ông có tính giáo dục đối với mọi lứa tuổi, mọi thời đại.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc nào thời kì cận đại?

A. Mô-da (Người Áo)

B. Bét-tô-ven (Người Áo)

C. Mô-da (Người Đức)

D. Bét-tô-ven (Người Đức)

Đáp án:

Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức, các sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng. Ông là ai?

A. Bét-tô-ven

B. Mô-da

C. La Phông-ten

D. Mô-li-e

Đáp án:

Bét-tô-ven - nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Các sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là các bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Các tác phẩm của Mô-li-e tập trung đi sâu phản ánh chủ đề gì?

A. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của nước Pháp

B. Lòng yêu quê hương, đất nước sâu sắc của tác giả

C. Khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của con người

D. Phê phán chế độ phong kiến Pháp

Đáp án:

Mô-li-e (1622 – 1673) là tác gia nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp; các tác phẩm của ông thể hiện khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của loài người

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Đâu là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo thời cận đại?

A. Mô-da

B. Bet-tô-ven

C. Trai-xcốp-ki

D. Sô-panh

Đáp án:

Mô-da (1756-1791) nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo – người có những cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng. Trong cuộc đời 35 năm ngắn ngủi của mình, Mô-da đã viết một số lượng tác phẩm khổng lồ, 626 tác phẩm bao gồm: 41 giao hưởng, 23 nhạc kịch, 25 bản concerto cho piano, 7 concerto cho violon, 17 sonata cho piano, 42 sonata violon, 15 mexa, hàng trăm bản nhạc thính phòng và ca khúc, trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như: sonata Piano A dur, concertos Piano d moll, bản giao hưởng số 39, 40, 41. Từ những tác phẩm nhỏ nhất (những khúc thanh nhạc) tới những thể loại có hình thức cấu trúc lớn (concerto, giao hưởng, nhạc kịch); ở mỗi thể loại, Mô-da đã đưa âm nhạc cổ điển lên đến mẫu mực và sau này trở thành những nguyên tắc kinh điển trong âm nhạc cổ điển mà các nhạc sỹ thời kỳ sau luôn kế thừa và trân trọng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Họa sĩ người Hà Lan danh tiếng với nghệ thuật vẽ tranh chân dung, tranh phong cảnh thế kỉ XVII là

A. Van Gốc

B. Phu-gia-ta.

C. Pi-cát-xô

D. Rem - bran.

Đáp án:

Rem-bran (1606 - 1669) là họa sĩ, nhà đồ họa người Hà Lan nổi tiếng thế kỉ XVII về tranh chân dung, tranh phong cảnh với nhiều chất liệu sơn dầu, khắc kim loại,…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Ai là người đứng đầu nhóm Bách khoa toàn thư trong lĩnh vực tư tưởng thời kì cận đại?

A. Mê-li-ê

B. Rút-xô

C. Vôn-te

D. Đi-đơ-rô

Đáp án:

Đi-đơ-rô là nhà triết học duy vật Pháp, người sáng lập ra Bách khoa toàn thư, ông là người đại diện chủ nghĩa vô thần Pháp thế kỉ XVII. Ông bị giáo hội bắt giam vì tội truyền bá tư tưởng vô thần và duy vật. Sau khi ra tù, ông sáng lập và chủ biên bộ sách Bách khoa toàn thư với 35 tập lần lượt ra đời từ 1751-1780. Đi-đơ-rô chú trọng phê phán tôn giáo không tương thích với thế giới khoa học, ông phủ nhận đạo đức tôn giáo, chứng minh tính không nhất quán trong Ba ngôi một thể và sự mơ hồ của Đức Tin vào mầu nhiệm và phép lạ. Ông cho rằng không có bằng chứng nào về sự có mặt của Chúa Giê-su. Phê phán thái độ của các giáo hội, ông kêu gọi xóa bỏ sự khống chế của việc truyền bá giáo lí và các giáo điều cổ hủ. Tuy nhiên, tư tưởng của ông lại chịu hạn chế của thời đại, ông coi tôn giáo tác phẩm của sự sợ hãi, ngu dốt; ông cho rằng giáo dục, nâng cao dân trí là mọi người sẽ đi đến chỗ xóa bỏ mọi ngu si, dốt nát; cần thiết phải đưa tôn giáo ra khỏi công việc của nhà nước.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Đâu là cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại tư tưởng bảo thủ của giáo hội Thiên chúa?

A. Phong trào văn hóa Phục hưng

B. Cải cách tôn giáo

C. Trào lưu triết học ánh sáng

D. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Đáp án:

Cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực tư tưởng của giai cấp tư sản với chế độ phong kiến là phong trào văn hóa Phục hưng vì nó đã phê phán sự bảo thù của giáo hội Thiên Chúa, tấn công vào trật tự phong kiến, góp phần quan trọng vào giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học. Đánh dấu bước tiến lớn trong lịch sử văn minh Tây Âu, tạo ra những tiền đề văn hóa, tư tưởng và tôn giáo quan trong để giai cấp tư sản định hình nền văn hóa và tôn giáo mới của riêng mình

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Những tư tưởng mới của các nhà Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII – XVIII có tác động như thế nào sự phát triển của lịch sử nước Pháp?

A. Những nhà cách mạng triệt để trong cuộc đấu tranh chống thế lực phong kiến

B. Là những người đi trước dọn đường cho Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 thắng lợi

C. Tư tưởng của họ để sáng lập ra triết học duy vật biện chứng

D. Lớp người đại diện cho những tư tưởng tiến bộ nhất ở châu Âu lúc bấy giờ

Đáp án:

Trào lưu triết học ánh sáng thế kỉ XVII – XVIII đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng lớn như Mông-te-xki-ơ (1689 – 1755), Vôn – te (1694 – 1778), Rút-xô (1712 – 1778), nhà tư tưởng cấp tiến Mê-li-ê (1644 – 1729) và nhóm Bách khoa toàn thư do Đi -đơ-rô (1713 – 1784) đứng đầu. Các nhà khai sáng thế kỉ XVII – XVIII được xem như “những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 giành thắng lợi”

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Trào lưu tư tưởng nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Triết học ánh sáng.

B. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

C. Triết học cổ điển Đức.

D. Kinh tế chính trị cổ điển Anh.

Đáp án:

Trào lưu Triết học ánh sáng thế kỉ XVII - XVIII đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng lớn - các nhà Khai sáng, có vai trò quan trọng trong sự thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và sự phát triển của tư tưởng châu Âu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của lịch sử nhân loại?

A. Tấn công vào xã hội tư bản, bênh vực cho nhân dân lao động

B. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm tư tưởng của con người tư sản

C. Tấn công vào xã hội tư bản, hình thành quan điểm của giai cấp phong kiến

D. Lật đổ chế độ phong kiến, hình thành hệ thống tư tưởng tiến bộ

Đáp án:

Vào buổi đầu thời cận đại, những thành tựu văn hóa trên các lĩnh vực: văn học, âm nhạc, kiến trúc, … có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm tư tưởng của con người tư sản.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Trong buổi đầu thời cận đại, lĩnh vực nào có vai trò quan trọng, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến?

A. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng

B. Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa

C. Tư tưởng, tôn giáo, văn học

D. Nghệ thuật, âm nhạc, văn học

Đáp án:

Vào buổi đầu thời cận đại, những thành tựu văn hóa trên các lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, tư tưởng, … có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm tư tưởng của con người tư sản.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Tại sao những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại lại phát triển mạnh ở châu Âu?

A. Do tác động của cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản

B. Do sự áp của chế độ phong kiến ở châu Âu với các tầng lớp nhân dân quá nặng nề

C. Do sự suy yếu của giáo hội phong kiến châu Âu

D. Do sự phục hưng của văn minh Hi- La

Đáp án:

Cuộc cách mạng Hà Lan cuối thế kỉ XVI đã mở ra một thời kì lịch sử mới- thời cận đại. Trong buổi đầu thời cận đại, bão táp cách mạng tư sản phát triển mạnh ở châu Âu không chỉ trên lĩnh vực kinh tế- chính trị, mà còn trên cả lĩnh vực văn hóa để đấu tranh chống chế độ phong kiến và hình thành con người tư sản. Do đó thời kì này, châu Âu đã đạt được những thành tựu văn hóa rực rỡ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?

A. La phông- ten

B. Coóc- nây

C. Mô-li-e

D. Xéc-van-téc

Đáp án:

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của của La phông- ten- một nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp. Bài thơ kể về một con cáo đang khát nước và nó nhìn thấy một chùm nho chín mọng nằm vắt trên cao. Mặc dù cố gắng hết sức nhưng con cáo vẫn không thể lấy đc chùm nho. Nó phải tự đánh lừa bản thân rằng “nho còn xanh lắm”. Bài thơ đã minh hoạ khái niệm bất hoà hợp về nhận thức xảy ra khi một người cố gắng đồng thời giữ các ý nghĩ không tương hợp. Sự bất hoà hợp này có thể được làm giảm đi bằng cách thay đổi niềm tin hoặc trạng thái ước muốn, cho dù nó dẫn đến hành vi không hợp lí. Có rất nhiều người tỏ ra chê bai, khinh miệt cái mà họ mong muốn có nhưng không được. Thực tế thì chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn không thể có được nhưng đành lấy cớ, tự dối lòng mình để tự biện minh

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Ở Việt Nam có nhà bác học nào nổi tiếng trong thế kỉ XVIII?

A. Lê Hữu Trác

B. Nguyễn Trường Tộ

C. Lê Quý Đôn

D. Lê Văn Hưu

Đáp án:

Lê Quý Đôn - một vị quan thời Lê Trung Hưng, là một nhà thơ và được mệnh danh là “nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến”.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: “Phong trào bắt đầu thời thế kỷ 18 ở châu Âu, coi việc tuyên truyền, phổ biến các tư tưởng tiến bộ, nâng cao các chuẩn mực đạo đức và tri thức khoa học (chứ không phải tôn giáo, điều giáo điều có sẵn) là những phương tiện quan trọng để biến đổi cuộc sống xã hội, con người, làm cho nhân loại tiến bộ”.

Đoạn văn trên nói về phong trào nào xuất hiện và phát triển ở châu Âu vào thế kỉ XVIII?

A. Phong trào khai sáng

B. Phong trào cải cách văn hóa

C. Phong trào Thơ mới

D. Phong trào nghệ thuật

Đáp án:

“Phong trào Khai sáng – Phong trào bắt đầu thời thế kỷ 18 ở châu Âu, coi việc tuyên truyền, phổ biến các tư tưởng tiến bộ, nâng cao các chuẩn mực đạo đức và tri thức khoa học (chứ không phải tôn giáo, điều giáo điều có sẵn) là những phương tiện quan trọng để biến đổi cuộc sống xã hội, con người, làm cho nhân loại tiến bộ”. Phong trào thúc giục, kêu gọi các nhà tư tưởng – chính trị xây dựng lại quan hệ xã hội trên cơ sở bình đẳng, công lý và các nguyên tắc bắt nguồn từ quyền lợi con người.

Tư tưởng khai sáng là tư tưởng tiến bộ về ý thức hệ thời kỳ đầu của Chủ nghĩa Tư bản và đến nay vẫn tiếp tục lan toả nhằm đánh đổ thần quyền và chủ nghĩa phong kiến mông muội. Nó diễn ra ở Anh thế kỷ XVII, ở Pháp thế kỷ XVIII, đóng vai trò quan trọng suốt cuộc cách mạng Mỹ (1775-1883), ở Nhật thế kỷ XVIII và vẫn tiếp tục ảnh hưởng to lớn đến CNTB ngày nay. Ở Nga phong trào bắt đầu từ đầu thế kỷ XIX.

Phong trào Khai Sáng cũng từng được người Việt tiếp cận qua trào lưu ở Nhật và trở thành phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XIX của Phan Chu Trinh với tên gọi Tân Việt Nam. Phương châm của phong trào này là “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, tức là thay đổi phải dựa trên sự học hỏi kiến thức, kỹ thuật mới của thế giới; với tinh thần tự chủ, ngang nhiên và cao vọng tự cường; để đạt đến dân giàu và nước mạnh.

Đáp án cần chọn là: A

B. THÀNH TỰU CỦA VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Câu 1: Các tác phẩm của tác gia nào được Lê-nin đánh giá như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”?

A. Sê-khốp

B. Pu-skin

C. Lép Tôn-xtôi

D. Trai-cốp-xki

Đáp án:

Lép Tôn-xtôi (1828-1910), nhà văn Nga nổi tiếng với các tác phẩm: Chiến tranh và hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh. Với chủ nghĩa hiện thực phê phán, qua các tác phẩm của mình, ông đã chống lại trật tự xã hội phong kiến Nga hoàng, ca ngợi phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lê-nin đã đánh giá tác phẩm của Tôn-xtôi như “Tấm gương phản chiến cách mạng Nga”

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: “Nhật kí người điên” và “AQ chính truyện” là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?

A. Chu Đôn Di

B. Đỗ Phủ

C. Hứa Quảng Bình

D. Lỗ Tấn

Đáp án:

Lỗ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn cách mạng nổi tiếng Trung Quốc, người đặt nền móng cho văn học hiện đại Trung Hoa với các tác phẩm lớn như: Nhật kí người điên, AQ chính truyện, …

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là

A. Pari (Pháp)

B. Luân Đôn (Anh)

C. Xanh pêtécbua (Nga)

D. Mađơrít (Tây Ban Nha)

Đáp án:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, ở Pa-ri (Pháp) đã tụ họp nhiều nhà văn hóa lớn, trong đó có các họa sĩ danh tiếng như: Van Gốc (Hà Lan), Phu-gi-ta (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha), Lê-vi-tan (Nga),…

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của phương Đông thời kì cận đại bao gồm

A. Lỗ Tấn, Hô-xe Ri-dan, Ra-bin-đra-nát Ta-go.

B. Mác Tuên, Hô-xe Ri-dan, Ra-bin-đra-nát Ta-go.

C. Lỗ Tấn, Hô-xe Ri-dan, Vích-to Huy -go.

D. Mác Tuên, Hô-xe Ri-dan, Ban-dắc.

Đáp án:

- Lỗ Tấn: nhà văn cách mạng Trung Quốc.

- Hô-xe Ri-dan: nhà văn, nhà thơ lớn Phi-lip-pin.

- Ra-bin-đra-nát Ta-go: nhà thơ Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Chủ đề chính trong tác phẩm “Đừng động vào tôi” của nhà thơ Hôxê Ridan là

A. Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo

B. Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia

C. Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Philíppin

D. Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia

Đáp án:

Hô-xe Ri-dan, nhà văn, nhà thơ lớn của Phi-lip-pin với tác phẩm tiêu biểu như “Đừng động vào tôi” đã tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Phi-lip-pin.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Hô-xê Mác-ti là nhà văn

A. Tiêu biểu cho tình tần đấu tranh, niềm tin vào thắng lợi của đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

B. Nhà văn lớn người Phi-lip-pin với tác phẩm tiêu biểu “Đừng động vào tôi”.

C. Tố cáo kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Phi-lip-pin.

D. Là nhà văn cách mạng nổi tiếng Trung Quốc.

Đáp án:

- Đáp án A: Hô-xê Mác-ti là nhà văn nổi tiếng Cu-ba, tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh, niềm tin và thắng lợi của cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân Cu-ba

- Đáp án B, C: là Hô-xê Ri-dan

- Đáp án D: Nhà văn Lỗ Tấn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Tác phẩm “Những người khốn khổ” của Vích-to Huy-gô đã đi sâu khai thác đề tài gì trong đời sống xã hội?

A. Phản ảnh hiện thực của xã hội Pháp.

B. Lòng yêu thương vô hạn đối với những con người đau khổ, mong tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ.

C. Chống lại trật tự của chế độ phong kiến Nga hoàng.

D. Ca ngợi phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáp án:

Nôi dung chính của tác phẩm “Những người khốn khổ” của tác giả Vích-to Huy-gô là thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những con người đau khổ, mong tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Hai tác phẩm là “Nhà thờ Đức Bà Pa-ri” và “Những người khốn khổ” của tác giả nào thời kì cận đại?

A. Ban-dắc.

B. Vích-to Huy-gô.

C. Lép Tôn- xtôi.

D. Mác-xim Goóc-ki.

Đáp án:

Vích-to Huy-gô (1802 – 1885) là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp. Các tác phẩm của ông, đặc biệt xuất sắc là tiểu thuyết “Những người khốn khổ” thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những con người khốn khổ, mong tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Các tác phẩm “Con đầm pích”, “Hồ Thiên Nga”, “Người đẹp ngủ trong rừng” là của tác giả nổi tiếng nào thời kì cận đại?

A. Hô-xê Mác-ti.

B. Hô-xe Ri-dan.

C. Trai-cốp-xki.

D. Pi-cát-xô.

Đáp án:

Trai-cốp-xki là một trong những những điển hình của nền âm nhạc hiện thực thế giới thời cận đại. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông là vở opera “Con đầm pích”, các vở bale “Hồ thiên Nga”, “Người đẹp ngủ trong rừng”, …

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Một trong những nhân vật điển hình của nền âm nhạc thế giới thời kì cận đại là

A. Trai-cốp-xki.

B. Hô-xe Ri-dan.

C. Hô-xê Mác-ti.

D. Pi-cát-xô.

Đáp án:

Trai-cốp-xki là một trong những những điển hình của nền âm nhạc hiện thực thế giới lúc bấy giờ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Tác gia văn học duy nhất của phương Đông thời Cận đại đã đoạn giải Nôbel là ai?

A. Tago

B. Lỗ Tấn

C. Murakami

D. Nguyễn Du

Đáp án:

Tác gia văn học duy nhất của phương Đông thời Cận đại đạt giải Nôben năm 1913 là Tago với tập “Thơ Dâng”. Ông là một nhà văn hóa lớn của Ấn Độ. Các sáng tác của ông thể hiện rõ lòng yêu nước, yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Một trong những hành động cụ thể thể hiện chủ nghĩa nhân đạo của Vích-to Huy -gô là

A. cứu vớt con người bằng trái tim.

B. kêu gọi người giàu giúp đỡ người nghèo.

C. dùng tình thương để cứu thế gian.

D. dùng sự nhẫn nại để thoát khổ.

Đáp án:

Các tác phẩm của Vích-to Huy-gô thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những con người đau khổ, mong tìm giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ. Ông cũng lên tiếng kêu gọi người giàu giúp đỡ người nghèo, đó là một trong những hành động cụ thể thể hiện chủ nghĩa nhân đạo của Vích-to Huy-gô.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Văn học phương Đông từ đầu thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX mang đặc điểm nổi bật nào sau đây?

A. Thể hiện quan điểm và khát vọng của giai cấp tư sản

B. Thể hiện quan điểm và tư tưởng của giai cấp công nhân

C. Phản ánh cuộc sống của nhân dân trong chế độ tư bản chủ nghĩa

D. Phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thống trị của thực dân phong kiến

Đáp án:

Ở các nước phương Đông, văn học cũng có bước tiến rõ rệt, phản ảnh cuộc sống của nhân dân dưới ách thống trị của thực dân phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh hùng, quật khởi trong đấu tranh cho độc lập, tự do.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX chịu sự chi phối mạnh mẽ của yếu tố nào?

A. Sự giao lưu của các nền văn hóa

B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Đáp án:

Từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX, thế giới đã diễn ra nhiều biến động đặc biệt là sự thắng lợi của cách mạng tư sản; sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới. Nhiều thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực văn học – nghệ thuật, tư tưởng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, văn học phương Tây không chịu ảnh hưởng bởi nhân tố nào?

A. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

B. Đời sống nhân dân lao động khổ cực

C. Giai cấp tư sản năm quyền thống trị và mở rộng việc xâm chiếm, đô hộ các nước thuộc địa

D. Chế độ phong kiến áp bức bóc lột nhân dân được phản ánh trong văn học

Đáp án:

Các cuộc cách mạng tư sản và sự xác lập của hệ thống tư bản chủ nghĩa đã đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chế độ phong kiến. Từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước và xâm lược thuộc địa. Do đó văn học phương Tây phản ánh đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội thời kì này sự áp bức của giai cấp tư sản với nhân dân lao động.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Nhiệm vụ chủ yếu của các nhà văn, nhà thơ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật là gì?

A. Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội

B. Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột

C. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động

D. Bảo vệ những người nghèo khổ

Đáp án:

Xuất phát từ vai trò của văn học là phản ánh chân thực cuộc sống hiện thực, bằng nhiều cách khác nhau, các tác phẩm thơ văn thời kì cận đại đã phản ánh khá đầy đủ và toàn diện mọi khía cạnh của hiện thực xã hội. Thông qua tiếp cận với các tác phẩm văn học, người đọc phần nào thấy được hình ảnh cuộc sống của người trong thời kì đó.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX văn học ở các nước phương Đông có đặc điểm gì khác biệt so với văn học ở các nước phương Tây?

A. Xuất hiện nhiều tác giả lớn

B. Có nhiều tác phẩm kinh điển, phản ánh toàn cảnh bức tranh xã hội đương thời

C. Lên án chế độ phong kiến

D. Phản ánh cuộc sống của nhân dân, dưới ách thực dân phong kiến, tinh thần quật khởi giành độc lập, tự do

Đáp án:

Từ đầu thế kỉ XIX dến đầu thế kỉ XX, văn học ở các phương Đông và phương Tây có đặc điểm khác nhau sau:

- Phương Đông: văn học có những bước tiến bộ rõ rệt, phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thống trị phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh hùng, quật khởi trong đấu tranh cho độc lập, tự do

- Phương Tây: trong hoàn cảnh giai cấp tư sản nắm quyền thống trị và mở rộng việc xâm lược, đô hộ các nước thuộc địa thì đời sống của nhân dân lao động bị áp bức ngày càng khốn khổ. Các nhà thơ, nhà văn đã phản ánh đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội trong tác phẩm của mình

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Đây là câu văn nổi tiếng của nhà văn nào: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”?

A. Lỗ Tấn

B. Ban-dắc

C. Ra-bin-đra-nát Ta-go

D. Vích-to Huy-gô

Đáp án:

Lỗ Tấn (1881-1936) là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, với các tác phẩm lớn như: Nhật kí người điên, AQ chính truyện,… Câu văn: “kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi…” trong tác phẩm “Cố hương”. Đây là một truyện ngắn hay và xúc động. Nó man mác một tình quê vơi đầy. Nó ghi lại một cách chân thực, cảm động ký ức tuổi thơ; phản ánh số phận những con người quê hương với bao nỗi buồn thương và hi vọng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Nội dung phản ánh trong các tác phẩm của Mác Tuên thời kì cận đại là

A. Ca ngợi phẩm chất của người Nga.

B. Lòng khát khao độc lập.

C. Ý chí kiêu hùng của con người.

D. Miêu tả chân thực cuộc sống xã hội Mĩ.

Đáp án:

Nội dung các tác phẩm của Mác Tuên mang tính thần phê phán sâu sắc, ông miêu tả chân thực cuộc sống xã hội Mĩ lúc bấy giờ, thể hiện lòng yêu thương đối với con người, trước hết là nhân dân lao động nghèo khổ

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20: Văn học phương Đông thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX chủ yếu phản ánh vấn đề gì?

A. Quan điểm và khát vọng của giai cấp tư sản.

B. Quan điểm và tư tưởng của giai cấp công nhân.

C. Cuộc sống của nhân dân trong chế độ tư bản chủ nghĩa.

D. Cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến.

Đáp án:

Ở các nước phương Đông, văn học cũng có bước tiến rõ rệt, phản ảnh cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh hùng, quật khởi trong đấu tranh cho độc lập, tự do.

Đáp án cần chọn là: D

C. Giải bài tập sgk

Xem thêm các bài học Lịch Sử lớp 11 đầy đủ, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa