Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 26 (có đáp án): Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 26 (có đáp án): Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Câu 1: Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến trong triều đình Huế, đại diện là nững ai mạnh tay hành động chống Pháp?

   A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản

   B. Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường

   C. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi

   D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

Chọn đáp án: B. Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường

Giải thích: Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi là những quan liệu tiêu biểu của phái chủ chiến triều đình luôn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp. Đã đưa Ưng Lịch lên làm vua, thẳng tay trừng trị nhưng kẻ thân Pháp.

Quảng cáo

Câu 2: Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã làm gì?

   A. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết

   B. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến.

   C. Giảng hòa với phái chủ chiến.

   D. Tìm cách ly gián giữa Tôn Thất Thuyết và quan lại.

Chọn đáp án: B. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến.

Giải thích: Trang 125, mục 1

Câu 3: Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX được gọi là phong trào gì?

   A. Phong trào nông dân

   B. Phong trào nông dân Yên Thế.

   C. Phong trào Cần vương.

   D. Phong trào Duy Tân.

Chọn đáp án: C. Phong trào Cần vương.

Giải thích: Trang 126, mục 2

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi nghĩa nào?

   A. Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887

   B. Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883 – 1892

   C. Cuộc phản công của phái chủ Chiến ở kinh thành huế 1885

   D. Khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895

Chọn đáp án: D. Khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895

Giải thích: Cuộc khơi nghĩa Hương Khê kéo dài hơn 10 năm, tuy thất bại nhưng đã làm tổn hại nhiều cho Pháp, cho thấy sức mạnh của phong trào

Quảng cáo

Câu 5: Nhận xét nào về phong trào Cần Vương là không đúng?

   A. Phong trào quy mô lớn, mang tính dân tộc.

   B. Quyết liệt, theo ý thức hệ tư sản.

   C. Phong trào yêu nước theo khuynh hương và ý thức hệ phong kiến.

   D. Phong trào dân tộc, đã đạt được nhiều thắng lợi.

Chọn đáp án: C. Phong trào yêu nước theo khuynh hương và ý thức hệ phong kiến.

Giải thích: Phong trào do quan lại của phong kiến thực hiện, mục tiêu là giành lại quyền tự chủ cho giai cấp phong kiến.

Câu 6: Mục tiêu của phong trào yêu nước Cần Vương là gì?

   A. Lật đổ chế độ phong kiến, giành độc lập dân tộc.

   B. Đánh đế quốc, giành lại độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.

   C. Đánh đổ phong kiến, đế quốc giành độc lập.

   D. Đánh đế quốc thành lập nước cộng hòa.

Chọn đáp án: B. Đánh đế quốc, giành lại độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.

Giải thích: Trang 126, mục 2

Câu 7: Vì sao phong trào Cần vương thất bại?

   A. Không được tầng lớp nhân dân ủng hộ.

   B. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.

   C. Địa hình bất lợi trong quá trình đấu tranh.

   D. Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo.

Chọn đáp án: D. Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo.

Giải thích: Phong trào mang nặng tư tưởng phong kiến, do quan lại phong kiến lãnh đạo, đưa ra mục tiêu và con đường chưa đúng đắn, khiến phong trào thất bại)

Quảng cáo

Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu sự chấm dứt của phong trào Cần vương ở Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX?

   A. Khởi nghĩa Hương Khê thất bại.

   B. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế thất bại.

   C. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.

   D. Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Chọn đáp án: A. Khởi nghĩa Hương Khê thất bại.

Giải thích: Khởi nghĩa Hương Khê chấm dứt năm 1895, là cuộc khởi nghĩa cuối cùng và kéo dài nhất của phong trào Cần vương.

Câu 9: Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX đều thất bại là do?

   A. Triều đình phong kiến đầu hàng thực dân Pháp.

   B. Nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết và mang tính chất địa phương.

   C. Không có sự đoàn kết của nhân dân.

   D. Thiếu sự chuẩn bị về lực lượng và tổ chức.

Chọn đáp án: B. Nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết và mang tính chất địa phương.

Giải thích: Các cuộc khởi nghĩa ở những địa phương khác nhau, lẻ tẻ, chưa có sự liên kết về lực lượng cũng như phương thức thực hiện chưa đúng đắn.

Câu 10: Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

   A. Có sự ãnh đạo của văn thân sĩ phu yêu nước.

   B. Thời gian tồn tại hơn 10 năm.

   C. Quy mô rộng lớn khắp cả nước.

   D. Được trang bị vũ khí hiện đại.

Chọn đáp án: B. Thời gian tồn tại hơn 10 năm.

Giải thích: Khởi nghĩa Hương Khê kéo dài từ 1885-1895, là cuộc khởi nghĩa lâu nhất, kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương.

Quảng cáo

Xem thêm các bài Lý thuyết & Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 8 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-26-phong-trao-khang-chien-chong-phap-trong-nhung-nam-cuoi-the-ki-xix.jsp

Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên