Lịch sử lớp 8 - Giải bài tập lịch sử 8 ngắn nhất


Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng soạn Lịch sử lớp 8, loạt bài giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử 8 ngắn nhất trả lời các câu hỏi bám sát sgk Lịch sử 8. Hi vọng với Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn nhất này, học sinh sẽ nắm vững nội dung bài học từ đó ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch sử 8.

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử 8

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Bên cạnh đó là lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Lịch Sử 8 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Lịch Sử 8.

Tham khảo tài liệu học tốt môn Lịch Sử lớp 8 hay khác:

Xem thêm giải bài tập lớp 8 các môn học hay nhất, chi tiết khác: