Bài 2 trang 80 sgk Sinh học 10 nâng cao

Bài 23: Hô hấp tế bào

Bài 2 trang 80 sgk Sinh học 10 nâng cao: Phân biệt đường phân với chu trình Crep về: vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo ra và năng lượng.

Lời giải:

Quảng cáo
Các quá trình Vị trí Nguyên liệu Sản phẩm Năng lượng
Đường phân Chất tế bào Glucôzơ Axit piruvic (C3H4O3) ATP và NADH
Chu trình Crep Chất nền của ti thể Axit piruvic Axêtyl- CoA và CO2 ATP NADH và FADH2
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 10 nâng cao | Trả lời câu hỏi Sinh học lớp 10 nâng cao được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 10 nâng cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-23-ho-hap-te-bao.jsp