Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 23 trang 79

Bài 23: Hô hấp tế bào

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 23 trang 79: Quan sát hình 23.2, hãy cho biết đường phân có những giai đoạn nào? (Chú ý mô tả các giai đoạn được kí hiệu bằng chữ cái a, b, c, d trên hình bằng các cụm từ cho trước: “cắt mạch cacbon”, “hoạt hóa phân tử đường glucôzơ”, “sản phẩm tạo thành”).

Lời giải:

Quảng cáo

(a) hoạt hóa phân tử đường glucôzơ

(b) hoạt hóa phân tử đường glucôzơ

(c) cắt mạch cacbon

(d) sản phẩm tạo thành

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 23 trang 79: Quan sát hình 23.3, hãy cho biết chu trình Crep có những giai đoạn nào?

Lời giải:

- Gđ 1: Axetyl-CoA (2C) + axit oxaloacetic (4C) ⇒ axit xitric (6C) + CoA-SH.

- Gđ 2: axit xitric (6C) + NAD+ ⇒ 3 phản ứng ⇒ axit α-xetoglutaric (5C) + CO2 + NADH.

- Gđ 3: axit α-xetoglutaric (5C) + CoASH + NAD+ ⇒ 1 phản ứng ⇒ 4C (xucxinil-CoA) + CO2 + NADH.

- Gđ 4: 4C (xucxinil-CoA) + ADP +Pvc + FAD ⇒ 2 phản ứng ⇒ 4C (axit fumaric) + ATP + FADH2

- Gđ 5: 4C (axit fumaric) + NAD+ ⇒ 2 phản ứng ⇒ axit oxaloaxetic (4C) + NADH.

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-23-ho-hap-te-bao.jsp