Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 15 trang 54

Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 15 trang 54: Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?

Lời giải:

Quảng cáo

- Hình cầu, thể sợi.

- Có 2 lớp màng bao bọc (màng kép): Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vào trong ti thể ⇒ Tạo ra các mào chứa enzim hô hấp.

- Trong ti thể chứa nhiều prôtêin, lipit, ADN vòng, ARN và ribôxôm.

- Ti thể có hệ gen riêng nên sự di truyền cũng chịu ảnh hưởng bởi hệ gen ti thể (ít).

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 15 trang 54: So sánh diện tích bề mặt giữa màng ngoài và màng trong của ti thể, màng nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

Lời giải:

Diện tích bề mặt của màng trong ti thể lớn hơn màng ngoài rất nhiều, vì màng ngoài trơn nhẵn còn màng trong ăn sâu vào khoang ti thể kiểu cài răng lược, hướng vào phía trong chất nền tạo ra các mào. Trên mào có nhiều loại enzim hô hấp. Vì vậy, màng trong ti thể có diện tích tiếp xúc lớn hơn.

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-15-te-bao-nhan-thuc-tiep-theo.jsp