Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 15 trang 56

Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 15 trang 56: Nêu những điểm giống và khác nhau giữa ti thể và lục lạp về cấu tạo và chức năng.

Lời giải:

Quảng cáo

- Giống nhau

+ Đều là các bào quan có trong tế bào nhân thực.

+ Đều có màng kép gồm 2 lớp màng (màng ngoài và màng trong).

+ Ribôxôm 70S, ADN trần dạng vòng, nhân đôi độc lập với ADN NST.

+ Đều có phức hệ ATP-sintetaza nên tổng hợp được ATP, có vai trò cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.

+ Đều có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ.

- Khác nhau:

Ti thể Lục lạp
Cấu tạo

Hình cầu hoặc sợi

Tế bào nhân thực

Không có sắc tố

Màng trong ăn sâu tạo mào

Chất nền: Chứa các enzim hô hấp

Hình bầu dục

Chỉ có ở tế bào thực vật

Có sắc tố

Màng trong trơn nhẵn

Chất nền: Khối cơ chất không màu, chứa enzim xúc tác cho pha tối của quang hợp.

Chức năng Tham gia hô hấp nội bào, phân giải glucôzơ. Tham gia vào quá trình quang hợp, tổng hợp glucôzơ.
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-15-te-bao-nhan-thuc-tiep-theo.jsp