Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 48 trang 160

Bài 48: Ôn tập phần ba

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 48 trang 160: Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau:

Các kiểu dinh dưỡng Nguồn năng lượng và cacbon Các vi sinh vật
1. Quang tự dưỡng
2. Quang dị dưỡng
3. Hóa tự dưỡng
4. Hóa dị dưỡng

Lời giải:

Quảng cáo
Các kiểu dinh dưỡng Nguồn năng lượng và cacbon Các vi sinh vật
1. Quang tự dưỡng - Ánh sáng và CO2 - Tảo, VK lam, VK hóa.
2. Quang dị dưỡng - Ánh sáng và chất hữu cơ - Một số VK không chứa S
3. Hóa tự dưỡng - Hóa năng và CO2 - Vi khuẩn H2, VK nitrat hóa, VK sắt, VK S.
4. Hóa dị dưỡng - Hóa năng, chất hữu cơ. - VK hoại sinh, đa số VK

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 48 trang 160: Dùng dấu (+) với nghĩa "có", còn dấu (-) với nghĩa "không" để điền vòa bảng sau :

Đặc điểm Đồng hóa Dị hóa
Tổng hợp chất hữu cơ
Phân giải chất hữu cơ
Tiêu thụ năng lượng
Giải phóng năng lượng

Lời giải:

Đặc điểm Đồng hóa Dị hóa
Tổng hợp chất hữu cơ + -
Phân giải chất hữu cơ - +
Tiêu thụ năng lượng + -
Giải phóng năng lượng - +

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 48 trang 160:

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 48 trang 160 | Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao hay nhất

Lời giải:

Trả lời câu hỏi Sinh 10 nâng cao Bài 48 trang 160 | Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao hay nhất
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-48-on-tap-phan-ba.jsp