Giải Sinh học 11 Ôn tập chương 1 (sách mới) | Cánh diều, Chân trời sáng tạoVới lời giải Sinh học 11 Ôn tập chương 1 sách mới Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 11 dễ dàng làm bài tập Sinh 11 Ôn tập chương 1.

Giải Sinh học 11 Ôn tập chương 1 (sách mới) | Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Giải Sinh học 11 Ôn tập chương 1 Cánh diều

Giải Sinh học 11 Ôn tập chương 1 Chân trời sáng tạo
Lưu trữ: Giải Sinh học 11 Ôn tập chương 1 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 94: Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 94

- Dựa vào hình 22.1, hãy viết câu lời vào các dòng a - e dưới đây.

a) .........................................

b) .........................................

c) ...........................................

d) ..........................................

e) ..........................................

Trả lời:

a) CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá.

b) Quang hợp trong lục lạp ở lá.

c) Dòng vận chuyển đường saccarôzơ từ lá xuống rễ theo dòng mạch rây trong thân cây.

d) Dòng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ theo mạch gỗ qua thân lên lá.

e) Thoát hơi nước qua khí khổng và cutin ở trong lớp biểu bì lá

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 95:

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 95

Trả lời:

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 95

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 95: Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá.

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 95

Trả lời:

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 95

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 95:

- Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.

- So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật

Trả lời:

Quảng cáo

Cơ quan trao đổi khí ở động vật là bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi.

Cơ quan trao đổi khí ở thực vật là tất cả các bộ phận có khả năng thấm khí của cơ thể (chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và lỗ vỏ ở thân cây)

+ So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật:

• Giống nhau: Lấy O2 và thải CO2

• Khác nhau:

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 95

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 96:

- Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.

- Cho biết động lực vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở cơ thể thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở cơ thể động vật

- Quan sát hình 22.3 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Cá thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào.

+ Mối liên quan về chức năng giữa các hệ cơ quan với nhau và giữa các hệ cơ quan với tế bào cơ thể (với chuyển hóa nội bào).

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 96

Trả lời:

- Ở thực vật, hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ là mạch gỗ và hệ thống vận chuyể n dòng mạch rây là mạch rây.

Ở động vật, hệ thống vận chuyển máu là tim và mạch máu (động mạch, mao mạch và tĩnh mạch).

- Động lực vận chuyển

Ở thực vật:

    • Động lực vận chuyển dòng mạch gỗ là áp suất rễ, thoát hơi nước ở lá và lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các phân tử nước với mạch gỗ.

    • Động lực vận chuyển dòng mạch rây là chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ

    • quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả...).

Ở động vật: có hệ tuần hoàn, động lực vận chuyển máu đi đến các cơ quan là sự co bóp của tim. Tim co bóp tạo ra áp lực đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn.

- Cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường sống bằng cách: Các tế bào nằm sâu trong cơ thể nên phải trao đổi chất với môi trường ngoài gián tiếp thông qua môi trường trong (là máu và dịch mô bao quanh tế bào: hệ tuần hoàn) và các hệ tiêu hóa, hô hấp và bài tiết.

    • Động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng (có trong thức ăn), O2 và thải các chất sinh ra từ quá trình chuyển hoá (nước tiểu, mồ hôi, CO2 ), nhiệt.

    • Hệ tiêu hoá tiếp nhận chất dinh dưỡng từ bên ngoài cơ thể vào hệ tuần hoàn.

    • Hệ hô hấp tiếp nhận O2 chuyển vào hệ tuần hoàn.

    • Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và O2 đến cung cấp cho tất cả các tế bào của cơ thể. Các chất dinh dưỡng và O2 tham gia vào chuyển hoá nội bào tạo ra các chất bài tiết và CO2 . Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài tiết đến hệ bài tiết để bài tiết ra ngoài và vận chuyển CO2 đến phổi để thải ra ngoài.

- Mối liên quan về chức năng giữa các hệ cơ quan với nhau và giữa các hệ cơ quan với tế bào: hoạt động của các hệ cơ quan phối hợp, ăn khớp với nhau một cách nhịp nhàng để thực hiện quá trình trao đổi chất ở phạm vi tế bào, giữa tế bào với môi trường trong được thực hiện liên tục.

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 96: Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây:

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 96

Trả lời:

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 Bài 22 trang 96

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 11 ngắn nhất, hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học