Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 65.2: So sánh các thuyết tiến hóa

Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học)

Bài 2 trang 267 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2.

Bảng 65.2: So sánh các thuyết tiến hóa

Chỉ tiêu so sánh Thuyết Lamac Thuyết Đacuyn Thuyết hiện đại
Các nhân tố tiến hóa
Hình thành đặc điểm thích nghi
Hình thành loài mới
Chiều hướng tiến hóa

Lời giải:

Quảng cáo
Chỉ tiêu so sánh Thuyết Lamac Thuyết Đacuyn Thuyết hiện đại
Các nhân tố tiến hóa

- Thay đổi của ngoại cảnh.

- Tập quán hoạt động (ở động vật).

Biến dị, di truyền, CLTN. Các quá trình đột biến, di nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên, CLTN, biến động di truyền.
Hình thành đặc điểm thích nghi Các cá thể cùng loài phản ứng giống nhau trước sự thay đổi từ từ của ngoại cảnh, không có đào thải. Đào thải các biến dị bất lợi, tích lũy các biến dị có lợi cho sinh vật dưới tác dụng của CLTN. Đào thải là mặt chủ yếu. Dưới tác động của 3 nhân tố chủ yếu: quá trình đột biến, quá trình giao phối và quá trình CLTN.
Hình thành loài mới Dưới tác động của ngoại cảnh, loài biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của CLTN theo con đường phân li tình trạng từ một gốc chung. Hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc.
Chiều hướng tiến hóa Nâng cao trình độ tổ chức từ giản đơn đến phức tạp.

- Ngày càng đa dạng

- Tổ chức ngày càng cao

- Thích nghi ngày càng hợp lí.

Như quan niệm của Đacuyn – chiều hướng tiến hóa của các nhóm loài: tiến bộ sinh học và thoái bộ sinh học.
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-65-on-tap-phan-sau-tien-hoa-va-phan-bay-sinh-thai-hoc.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác