Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hóa

Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học)

Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn một phương án trả lời đúng trong các câu sau đây:

Câu hỏi 1 (trang 270 – Sinh học 12 nâng cao): Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hóa?

A. Phản ánh chức năng quy định cấu tạo.

B. Phản ánh sự tiến hóa phân li.

C. Phản ánh sự tiến hóa đồng quy.

D. Phản ánh nguồn gốc chung.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án B.

Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-65-on-tap-phan-sau-tien-hoa-va-phan-bay-sinh-thai-hoc.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác