Hãy điền nội dung phù hợp vào Bảng 65.3: Vai trò các nhân tố tiến hóa trong tiến hóa nhỏ

Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học)

Bài 3 trang 268 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3.

Bảng 65.3: Vai trò các nhân tố tiến hóa trong tiến hóa nhỏ

Các nhân tố tiến hóa Vai trò
Đột biến
Giao phối không ngẫu nhiên
Chọn lọc tự nhiên
Di – nhập gen
Các yếu tố ngẫu nhiên

Lời giải:

Quảng cáo
Các nhân tố tiến hóa Vai trò
Đột biến Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp (đột biến) cho tiến hóa (chủ yếu) và làm thay đổi nhỏ tần số alen.
Giao phối không ngẫu nhiên Làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng giảm dần tỉ lệ thể dị hợp và tăng dần thể đồng hợp.
Chọn lọc tự nhiên Định hướng sự tiến hóa, quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể.
Di – nhập gen Làm thay tần số tương đối các alen, gây ảnh hưởng tới vốn gen của quần thể
Các yếu tố ngẫu nhiên Làm thay đổi đột ngột tần số tương đối các alen, gây ảnh hưởng lớn tới vốn gen của quần thể.
Quảng cáo

Xem tiếp các bài Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-65-on-tap-phan-sau-tien-hoa-va-phan-bay-sinh-thai-hoc.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác