Sinh học 12 Bài 14 (ngắn nhất): Thực hành: Lai giốngBài 14 (ngắn nhất): Thực hành: Lai giống

Với loạt bài soạn, giải bài tập Sinh 12 Bài 14 (ngắn nhất): Thực hành: Lai giống ngắn nhất, chi tiết trả lời câu hỏi lệnh và giải các bài tập trong sgk sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Sinh học lớp 12 Bài 14 (ngắn nhất): Thực hành: Lai giống.

Sinh học lớp 12 Bài 14 (ngắn nhất): Thực hành: Lai giống
Quảng cáo

BÁO CÁO THỰC HÀNH

* Thí nghiệm đối với thực vật: Cà chua, Lúa, Ngô

- Các bước tiến hành

      + Bước 1: loại bỏ nhị đực của các bông hoa ở các cây đem lai (ngăn cản sự tự thụ phấn) bằng cách cắt bỏ vỏ trấu để lộ nhị đực, sau đó dùng kẹp rút nhị đực ra.

      + Bước 2: bao cụm bông đã được khử nhị đực (để tránh sự thụ phấn ngoài ý muốn với nhị đực ở bông khác).

      + Bước 3: thụ phấn: bỏ bao giấy kính bọc cụm hoa ra rồi lấy bông chưa khử nhị đực lắc nhẹ lên bông hoa đã được khử nhị đực.

      + Bước 4: bọc lại như cũ và ghi tên người thực hiện, ngày lai và công thức lai.

      + Bước 5: thống kê kết quả.

* Thí nghiệm đối với cá: Cá kiếm, Cá mún, Cá khổng tước

- Các bước tiến hành

      + Bước 1: dùng dòng thuần chủng đã được tạo để nuôi cách li cá đực và cá cái khi chúng đạt được 20 ngày tuổi.

      + Bước 2: ghép cặp (nuôi chung) để tiến hành lai khi chúng đạt 3 – 5 tháng tuổi.

      + Bước 3: thống kê kết quả.

- Kết quả

   • Cá kiếm:

      + Lai cá kiếm mắt đen thuần chủng với cá kiếm mắt đỏ thuần chủng ⇒ thu được 100% cá kiếm mắt đen. Cho các con cá kiếm thu được lai với nhau thu được 3 cá kiếm mắt đen: 1 cá kiếm mắt đỏ.

      + Lai cá kiếm mắt đen thuần chủng với cá kiếm mắt đen thuần chủng thu được 100% cá kiếm mắt đen.

      + Lai cá kiếm mắt đỏ thuần chủng với cá kiếm mắt đỏ thuần chủng được 100% cá kiếm mắt đỏ.

   • Cá mún:

      + Lai cá mún mắt xanh t/c với cá kiếm mắt đỏ t/c thu được 100% mắt xanh. Cho lai các cá thể mắt hồng ở đời con thu được 1 mắt hồng: 1 mắt đỏ.

      + Lai cá mún mắt xanh t/c với cá kiếm mắt xanh t/c thu được 100% mắt xanh.

      + Lai cá mún mắt đỏ t/c với cá kiếm mắt đỏ t/c thu được 100% mắt mắt đỏ.

   • Cá khổng tước

      + Lai cá khổng tước đực có vây lưng hình dải dài thuần chủng với cá cái không có vây lưng hình dải dài thu được 100% cá có vây lưng hình dải dài.

- Giải thích

   • Cá kiếm:

      + Tính trạng màu mắt cá kiếm do 1 gen có 2 alen nằm trên NST thường quy định và tính trạng màu mắt đen trội hoàn toàn so với màu mắt đỏ.

   • Cá mún:

      + Tính trạng màu mắt ở cá mún do 1 gen có 2 alen quy định nằm trên NST thường và màu mắt xanh trội không hoàn toàn so với màu mắt đỏ.

   • Cá khổng tước

      + Tính trạng hình dạng vảy trên lưng do gen nằm trên NST X quy định và tính trạng có vây lưng hình dải dài trội so với tính trạng không có vây lưng hình dải dài.

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa Sinh học lớp 12 ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên