Sinh 12 Kết nối tri thức Bài 14: Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể

Với giải bài tập Sinh 12 Bài 14: Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Sinh học 12 Bài 14.

Giải Sinh học 12 Kết nối tri thức Bài 14: Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể

Quảng cáo

Trả lời mục Thu hoạch trang 76 SGK Sinh học 12 – Kết nối tri thức: Học sinh viết báo cáo thực hành theo cá nhân hoặc nhóm với nội dung như sau:

Sinh 12 Kết nối tri thức Bài 14: Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể | Giải Sinh học 12

BÁO CÁO THỰC HÀNH

QUAN SÁT MỘT SỐ DẠNG ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

1. Mục đích

- Thực hành, quan sát được đột biến NST trên tiêu bản cố định và tạm thời.

- Tìm hiểu được tác hại gây đột biến ở người của một số chất độc (dioxin, thuốc diệt cỏ 2,4D,...).

Quảng cáo

2. Kết quả và giải thích

Loài

Hình ảnh quan sát được trên tiêu bản bình thường và tiêu bản đột biến

Nhận xét rút ra khi so sánh với bộ NST bình thường

Kết luận về

dạng đột biến quan sát được

Người

Sinh 12 Kết nối tri thức Bài 14: Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể | Giải Sinh học 12

Sinh 12 Kết nối tri thức Bài 14: Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể | Giải Sinh học 12

Bộ NST của người nam đột biến có thêm một chiếc nhiễm sắc thể ở cặp NST số 21.

Đột biến số lượng NST dạng thể ba (2n + 1).

Người

Sinh 12 Kết nối tri thức Bài 14: Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể | Giải Sinh học 12

Bộ NST của người bị đột biến có một chiếc NST số 5 ngắn hơn bình thường.

Đột biến cấu trúc NST dạng mất đoạn.

….

 

 

 

Quảng cáo

3. Trả lời câu hỏi

a. Tại sao phần lớn các đột biến NST là có hại?

Đột biến NST thường làm mất gene, hỏng gene, làm mất cân bằng gene hoặc ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gene nên thường gây hại cho thể đột biến.

b. Nếu tình cờ phát hiện một cây trồng có kích thước thân, lá và các cơ quan sinh dưỡng to hơn hẳn so với các cây bình thường cùng loài và biết chắc cây này là cây bị đột biến NST thì đó là loại đột biến gì? Làm thế nào có thể kiểm chứng được loại đột biến ở cây này đúng là loại đột biến NST mà em đề xuất?

- Đó là đột biến đa bội. Giải thích: Tế bào đa bội có hàm lượng DNA tăng theo bội số n, quá trình tổng hợp chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ nên thể đa bội có cơ quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng nhanh và chống chịu tốt với những điều kiện bất lợi của môi trường

- Cách kiểm chứng: Để kiểm chứng có thể làm tiêu bản nhiễm sắc thể của cây đó và so sánh với bộ nhiễm sắc thể bình thường của loài để so sánh số lượng. Nếu số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản của cây đó là bội số của bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài (lớn hơn 2n) thì đề xuất đưa ra là đúng.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Sinh học lớp 12 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên