Sinh 12 Kết nối tri thức Bài 27: Thực hành: Tìm hiểu cấu trúc dinh dưỡng của quần xã trong tự nhiên

Với giải bài tập Sinh 12 Bài 27: Thực hành: Tìm hiểu cấu trúc dinh dưỡng của quần xã trong tự nhiên sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Sinh học 12 Bài 27.

Giải Sinh học 12 Kết nối tri thức Bài 27: Thực hành: Tìm hiểu cấu trúc dinh dưỡng của quần xã trong tự nhiên

Quảng cáo

Trả lời mục Thu hoạch trang 89 SGK Sinh học 12 – Kết nối tri thức: Các nhóm viết báo cáo thực hành theo mẫu sau:

Sinh 12 Kết nối tri thức Bài 27: Thực hành: Tìm hiểu cấu trúc dinh dưỡng của quần xã trong tự nhiên | Giải Sinh học 12

Trả lời:

BÁO CÁO THỰC HÀNH

TÌM HIỂU CẤU TRÚC DINH DƯỠNG

CỦA QUẦN XÃ TRONG TỰ NHIÊN

1. Mục đích

- Tìm hiểu cấu trúc dinh dưỡng của quần xã.

2. Kết quả và giải thích

- Bảng thành phần cấu trúc dinh dưỡng trong quần xã:

Quần xã

Sinh vật sản xuất

Sinh vật tiêu thụ

Sinh vật phân giải

Quần xã rừng mưa nhiệt đới

(+)

cây phượng, cây chuối, cây dương xỉ, cây sồi, vi sinh vật quang tự dưỡng,…

(+)

kiến, sóc, sâu, chim ăn hạt, nhím, thỏ, muỗi, chim ăn sâu, chim gõ kiến, cáo, rắn, thằn lằn, rắn, trăn, đại bàng,…

(+)

vi sinh vật phân giải, giun đất, nấm,…

Quần xã đồng ruộng

(+)

lúa, ngô, khoai, cỏ,…

(+)

châu chấu, sâu cuốn lá, ốc bươu vàng, chuột, chim sẻ,…

(+)

vi sinh vật phân giải, giun đất, nấm,…

 

 

 

Quảng cáo

- Giải thích vì sao xếp các loài vào từng nhóm sinh vật trong bảng :

+ Các loài được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất vì chúng có khả năng chuyển hóa năng lượng mặt trời hoặc năng lượng trong các phản ứng hóa học thành năng lượng hóa học trong các hợp chất hữu cơ do chúng tổng hợp được qua quá trình quang hợp hoặc hóa tự dưỡng.

+ Các loài được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ vì chúng sử dụng năng lượng có sẵn trong các chất hữu cơ từ những sinh vật khác cho các hoạt động sống.

+ Các loài được xếp vào nhóm sinh vật phân giải vì chúng có khả năng chuyển hóa các chất hữu cơ thành chất vô cơ, khép kín vòng tuần hoàn vật chất.

3. Trả lời câu hỏi

Nhóm sinh vật nào hầu như không quan sát được khi nghiên cứu cấu trúc của quần xã? Giải thích.

Nhóm sinh vật phân giải hầu như không quan sát được khi nghiên cứu cấu trúc của quần xã vì nhóm sinh vật phân giải hầu như là các vi sinh vật có kích thước rất nhỏ, không thể quan sát bằng mắt thường mà phải có các dụng cụ hỗ trợ (kính hiển vi).

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Sinh học lớp 12 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên