Sinh 12 Kết nối tri thức Bài 25: Thực hành: Xác định một số đặc trưng của quần thể

Với giải bài tập Sinh 12 Bài 25: Thực hành: Xác định một số đặc trưng của quần thể sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Sinh học 12 Bài 25.

Giải Sinh học 12 Kết nối tri thức Bài 25: Thực hành: Xác định một số đặc trưng của quần thể

Quảng cáo

Trả lời mục Thu hoạch trang 139 SGK Sinh học 12 – Kết nối tri thức: Học sinh viết báo cáo thực hành theo các nội dung sau:

Sinh 12 Kết nối tri thức Bài 25: Thực hành: Xác định một số đặc trưng của quần thể | Giải Sinh học 12

Trả lời:

BÁO CÁO THỰC HÀNH

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA QUẦN THỂ

1. Mục đích

- Thực hành ước tính kích thước quần thể, ước tính mật độ cá thể của quần thể ở loài thực vật hoặc động vật ít di chuyển.

2. Kết quả và giải thích

- Kết quả: Học sinh dựa trên kết quả thực tế thu được sau đó xử lí số liệu để ước tính kích thước của quần thể theo công thức sau:

Quảng cáo

N=Aa×n

Trong đó: N: số lượng cá thể của quần thể (ước tính), n: số lượng cá thể trung bình ở tất cả các ô vuông; A: tổng diện tích khu vực khảo sát; a: diện tích một ô vuông.

3. Trả lời câu hỏi

Tại sao cần xác định khu vực phân bố của quần thể trước khi ước tính các đặc trưng của quần thể?

Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian và thời gian xác định, có khả năng sinh sản (hữu tính hoặc vô tính) tạo ra những thế hệ mới có thể sinh sản được. Vì vậy, có thể nói, khu vực phân bố là giới hạn của quần thể, nếu không xác định được khu vực phân bố thì không xác định được quần thể.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Sinh học lớp 12 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên