Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 52 (có đáp án): Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 52 (có đáp án): Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Câu 1: Phản xạ có điều kiện là

   A. phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

   B. phản xạ có sẵn, sinh ra đã có, không cần phải học tập.

   C. phản xạ được hình thành trong đời sống.

   D. phản xạ đã được hình thành trong quá trình tích lũy.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

Quảng cáo

Câu 2: Ví dụ nào dưới đây thuộc phản xạ không điều kiện?

   A. Trời rét tự giác mặc áo cho ấm.

   B. Chạm tay vào vật nóng vội rụt tay lại.

   C. Chạy bộ thì người đổ mồ hôi.

   D. Sáng ngủ dậy đánh răng rửa mặt.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Sáng ngủ dậy đánh răng rửa mặt là phản xạ có điều kiện.

Câu 3: Phản xạ không điều kiện là

   A. phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

   B. phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.

   C. phản xạ sinh ra đã có, nhưng phải học tập mới biết được.

   D. phản xạ đã được hình thành trong quá trình tích lũy.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.

Câu 4: Buổi sáng nghe thấy chuông báo thức sẽ bật dậy. Đây là ví dụ của loại phản xạ nào?

   A. Phản xạ không điều kiện.

   B. Phản xạ có điều kiện.

   C. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.

   D. Phản xạ có điều kiện hoặc phản xạ không điều kiện.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Buổi sáng nghe thấy chuông báo thức sẽ bật dậy. Đây là ví dụ của phản xạ có điều kiện.

Quảng cáo

Câu 5: Thí nghiệm về sự phản xạ có điều kiện do ai nghiên cứu?

   A. Paplop.

   B. Moocgan.

   C. Lamac.

   D. Menđen.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Thí nghiệm về sự phản xạ có điều kiện do Paplop nghiên cứu.

Câu 6: Phản xạ nào phải thường xuyên củng cố, nếu không củng cố sẽ mất do ức chế tắt dần?

   A. Phản xạ không điều kiện.

   B. Phản xạ có điều kiện.

   C. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.

   D. Phản xạ có điều kiện hoặc phản xạ không điều kiện.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Phản xạ có điều kiện phải thường xuyên củng cố, nếu không củng cố sẽ mất do ức chế tắt dần.

Câu 7: Phản xạ không điều kiện có tính chất nào dưới đây?

   A. Bẩm sinh.

   B. Dễ mất khi không củng cố.

   C. Số lượng không hạn định.

   D. Hình thành đường liên hệ tạm thời.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Bẩm sinh là tính chất của phản xạ không điều kiện.

Quảng cáo

Câu 8: Điều nào dưới đây không đúng?

   A. Phản xạ không điều kiện là cơ sở để thành lập phản xạ có điều kiện.

   B. Phản xạ không điều kiện có cung phản xạ đơn giản.

   C. Phản xạ có điều kiện trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện.

   D. Phản xạ có điều kiện có tính chất di truyền, mang tính chủng loại.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Phản xạ không điều kiện có tính chất di truyền, mang tính chủng loại.

Câu 9: Phản xạ có điều kiện có tính chất nào dưới đây?

   A. Dễ mất khi không củng cố.

   B. Số lượng không hạn định.

   C. Hình thành đường liên hệ tạm thời.

   D. Cả 3 đáp án trên.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Phản xạ có điều kiện có tính chất sau: dễ mất khi không củng cố, số lượng không hạn định, hình thành đường liên hệ tạm thời.

Câu 10: Ví dụ nào dưới đây thuộc phản xạ không điều kiện?

   A. Thí nghiệm của Paplop.

   B. Vỗ tay thì cá ngoi lên.

   C. Làm bài tập về nhà trước khi lên lớp.

   D. Chạy nhanh thì tim đập mạnh.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Chạy nhanh thì tim đập mạnh là ví dụ của phản xạ không điều kiện.

Bài giảng: Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện - Cô Mạc Phạm Đan Ly (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 8 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 8 | Soạn Sinh học 8 được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-52-phan-xa-khong-dieu-kien-va-phan-xa-co-dieu-kien.jsp