Giải bài 3 trang 59 sgk Sinh 9Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Bài 3 (trang 59 sgk Sinh học 9) : Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

Giải bài 3 trang 59 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

Lời giải:

Quảng cáo

     Bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ là trình tự các nuclêôtit trong mạch khuân của ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN, qua đó quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. Như vậy, thông qua prôtêin giữa gen và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau, hay gen quy định tính trạng.

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi và bài tập Sinh học 9 Bài 19 khác :

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-19-moi-quan-he-giua-gen-va-tinh-trang.jsp