Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 19 trang 57Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 19 trang 57: Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và protein?

Trả lời:

Quảng cáo

mARN là cấu trúc trung gian trong mối quan hệ giữa gen và protein, có vai trò truyền đạt thông tin và cấu trúc của protein sắp được tổng hợp từ nhân ra tế bào chất.

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 19 trang 57: Quan sát hình 19.1 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại Nucleotit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?

Quảng cáo

- Tương quan về số lượng giữa a.a và nucleotit của mARN khi ở trong ribôxôm?

Trả lời:

- Các loại nucleotit ở mẢN và tẢN kết hợp với nhau từng cặp theo NTBS: A-U; G-X.

- Cứ 3 nucleotit quy định 1 loại axit amin trong chuỗi protein.

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi và bài tập Sinh học 9 Bài 19 khác :

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-19-moi-quan-he-giua-gen-va-tinh-trang.jsp