Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8 (có đáp án): Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Câu 1: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + E

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm nhấn tổ hợp phím Alt + X.

Để đóng một chương trình Alt + F3.

Đáp án: A

Câu 2: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9

B. Nhấn phím Ctrl + F9

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9  

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9.

Để biên dịch ta nhấn Alt + F9.

Đáp án: B

Câu 3: Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F7

C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F6

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F8

Trả lời: Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output ta nhấn tổ hợp phím Alt + F5.

Đáp án: A

Câu 4: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím:

A. Alt + F9

B. Ctrl + F9

C. Alt + F6

D. Alt + F8

Trả lời: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím Alt + F9. Nếu chương trình có lỗi cú pháp, phần mềm sẽ hiện thị một thông báo. Cần phải sửa lỗi nếu có, lưu lại chương trình rồi tiến hành biên dịch lại cho tới khi không còn lỗi.

Đáp án: A

Câu 5: Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất

A. Var S : integer;

B. Var S : real;

C. Var S : longint;

D. Var S : word;

Trả lời: Hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên→ kiểu nguyên (integer, longint, byte, word). Vì nằm trong phạm vi từ 10 đến 100 nên để tốn ít bộ nhớ nhất ta chọn kiểu word (0 đến 65535).

Đáp án: D

Câu 6: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F2

C. Nhấn phím F2

D. Nhấn phím F5

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình ta nhấn phím F2 rồi nhập tên tệp và nhấn phím Enter.

Đáp án: C

Câu 7: Trong Turbo Pascal, để đóng cửa sổ chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F3

C. Nhấn phím F3

D. Nhấn phím F5

Trả lời: Trong Turbo Pascal, để đóng cửa sổ chương trình nhấn tổ hợp phím Alt + F3. Để thoát khỏi phần mềm ta nhấn tổ hợp Alt + X.

Đáp án: B

Câu 8: Cấu trúc của chương trình được mô tả như sau :

A. [<phần khai báo>]

          <phần thân>         

B. [<phần khai báo>]

          <phần thân>

          <phần kết luận>

C. [<phần thân>]

   <phần kết luận>

D. <phần khai báo>

      [<phần thân>]

Trả lời: Cấu trúc của chương trình như sau :

    [<phần khai báo>]

          <phần thân>                 

Trong đó:

+ Phần khai báo có thể có hoặc không.

+ Phân thân bắt buộc phải có và được bao bởi cặp Begin và End.

Đáp án: A

Câu 9: Câu lệnh xóa màn hình trong thư viện CRT có dạng :

A. Clear screen;

B. Clear scr;

C. Clrscr;             

D. Clr scr;

Trả lời: Trong pascal, sau khi khai báo thư viện CRT, ta dùng lệnh Clrscr; để xóa màn hình.

Đáp án: C

Câu 10: Cho chương trình :

Var x,y : real;

Begin

Write(‘Nhap vao gia tri cua x = ’);

readln(x);

y := (x+2)*x – 5 ; 

writeln(‘gia tri cua y = ’, y);

End.

Nếu nhập x = 2 thì giá trị của biến y là :

A. 13

B. 3  

C. 5

D. 7

Trả lời: Nếu nhập x = 2 thì giá trị của biến y là y= (2+2) x 2 – 5= 3

Đáp án: B

Xem thêm các bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 chọn lọc, có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa