Trắc nghiệm Tin 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Quảng cáo

Câu 1. Để soạn thảo chương trình ta chọn:

A. Mennu File → New File (CTRL + N)

B. Mennu File → File open (CTRL + O)

C. Mennu File → Save As 

D. Mennu File → Save (CTRL + S)

Câu 2. Để lưu chương trình vào đĩa ta chọn:

A. Mennu File → New File (CTRL + N)

B. Mennu File → File open (CTRL + O)

C. Mennu File → Close 

D. Mennu File → Save (CTRL + S)

Câu 3. Phần tên mở rộng ngầm định của chương trình Python là:

A. .Doc

B. .py

C. .txt

D. .exe

Câu 4. Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta nhấn phím:

A. F2

B. F3

C. F5

D. F1

Câu 5. Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta chọn menu:

A. ALT + F4

B. Save

C. Ctrl + F4

D. Run → Run Modulle

Câu 6. Để đóng cửa sổ chương trình ta nhấn tổ hợp phím:

A. ALT + F4

B. File ⟶ Save

C. Ctrl + N

D. Run → Run Modulle

Câu 7. Thoát khỏi môi trường Python IDLE ta nhấn:

A. File → Exit

B. Save

C. Ctrl + N

D. Run → Run Modulle

Câu 8. Để mở file đã có trên đĩa ta dùng tổ hợp phím:

A. ALT + F4

B. Ctrl + O

C. Ctrl + S

D. Ctrl + N

Câu 9. Phím tắt để kiểm thử – gỡ lỗi (debug) chạy chương trình Python trên Thonny là:

A. ALT + F4

B. F5

C. Ctrl + S

D. Ctrl + F5

Câu 10. Để lưu lại file trên đĩa với tên gọi khác ta chọn:

A. File ⟶ Save As

B. File ⟶ Save       

C. Ctrl + S

D. File ⟶ New

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.