Trắc nghiệm Tin 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Quảng cáo

Câu 1. Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình Python là:

A. if<điều kiện>:    

        <câu lệnh> 

B. if<điều kiện>

        <câu lệnh> 

C. if<điều kiện> then:

<câu lệnh>  

D. if<điều kiện>:

     <câu lệnh>

Câu 2. Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình Python là:

A. if<điều kiện>:

      <Câu lệnh 1>    

     else

      <Câu lệnh 2>    

B. if<điều kiện>:

      <Câu lệnh 1>    

     else:

      <Câu lệnh 2>    

C. if<điều kiện>

      <Câu lệnh 1>    

     else

      <Câu lệnh 2>    

D. if<điều kiện>

      <Câu lệnh 1>    

     else:

      <Câu lệnh 2>    

Câu 3. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh <câu lệnh> được thực hiện khi:

A. Điều kiện sai. 

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.  

D. Điều kiện khác 0.

Câu 4. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh <câu lệnh 1> được thực hiện khi nào?

A. Điều kiện sai.     

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.

D. Điều kiện khác 0.

Câu 5. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh <câu lệnh 2> được thực hiện khi nào?

A. Điều kiện sai.     

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.

D. Điều kiện khác 0.

Câu 6. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu?

A. a là số chẵn.

C. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2.

B. a là số chẵn khi a chia hết cho 2.

D. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn.

Câu 7. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ trong Python?

A. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn, ngược lại a là số lẻ.

C. Số a chia hết cho 2 thì a là số chẵn.

B. a là số chẵn khi a chia hết cho 2.

D. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2.

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

a=2

b=3

if a>b: 

     a=a*2

else:

     b=b*2

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của b là:

A. 4

B. 2

C. 6

D. Không xác định

Câu 9. Để đưa ra số lớn nhất trong 2 số a, b ta viết câu lệnh như thế nào?

A. if a<b:               

        Print(a)

    else:

        Print(b)

B. if a=b:                

        Print(a)

      else:

        Print(b)

C. if a>b:                

        print(a)

     else:

        Print(b)

D. if a>b:               

        Print(a)

Câu 10. Cho đoạn chương trình sau:

x=10

y=3

d=0

if x%y==0:

     d=x//y

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của d là:

A. 3

B. 1

C. 0

D. Không xác định

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.