Trắc nghiệm Tin 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Quảng cáo

Câu 1. Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình Python là:

A. if<điều kiện>:    

        <câu lệnh> 

B. if<điều kiện>

        <câu lệnh> 

C. if<điều kiện> then:

<câu lệnh>  

D. if<điều kiện>:

     <câu lệnh>

Câu 2. Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình Python là:

A. if<điều kiện>:

      <Câu lệnh 1>    

     else

      <Câu lệnh 2>    

B. if<điều kiện>:

      <Câu lệnh 1>    

     else:

      <Câu lệnh 2>    

C. if<điều kiện>

      <Câu lệnh 1>    

     else

      <Câu lệnh 2>    

D. if<điều kiện>

      <Câu lệnh 1>    

     else:

      <Câu lệnh 2>    

Câu 3. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh <câu lệnh> được thực hiện khi:

A. Điều kiện sai. 

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.  

D. Điều kiện khác 0.

Quảng cáo

Câu 4. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh <câu lệnh 1> được thực hiện khi nào?

A. Điều kiện sai.     

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.

D. Điều kiện khác 0.

Câu 5. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh <câu lệnh 2> được thực hiện khi nào?

A. Điều kiện sai.     

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.

D. Điều kiện khác 0.

Câu 6. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu?

A. a là số chẵn.

C. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2.

B. a là số chẵn khi a chia hết cho 2.

D. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn.

Quảng cáo

Câu 7. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ trong Python?

A. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn, ngược lại a là số lẻ.

C. Số a chia hết cho 2 thì a là số chẵn.

B. a là số chẵn khi a chia hết cho 2.

D. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2.

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

a=2

b=3

if a>b: 

     a=a*2

else:

     b=b*2

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của b là:

A. 4

B. 2

C. 6

D. Không xác định

Câu 9. Để đưa ra số lớn nhất trong 2 số a, b ta viết câu lệnh như thế nào?

A. if a<b:               

        Print(a)

    else:

        Print(b)

B. if a=b:                

        Print(a)

      else:

        Print(b)

C. if a>b:                

        print(a)

     else:

        Print(b)

D. if a>b:               

        Print(a)

Quảng cáo

Câu 10. Cho đoạn chương trình sau:

x=10

y=3

d=0

if x%y==0:

     d=x//y

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của d là:

A. 3

B. 1

C. 0

D. Không xác định

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học