Trắc nghiệm Tin 11 Bài 11: Kiểu mảng | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 11: Kiểu mảng ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 11: Kiểu mảng

Quảng cáo

Câu 1. Để khai báo một danh sách rỗng ta dùng cú pháp sau:

A.<tên danh sách> ==[]

B.<tên danh sách> = 0

C.<tên danh sách> = []

D.<tên danh sách> = [0]

Câu 2. Trong python, để khai báo một danh sách và khởi tạo sẵn một số phần tử ta dùng cú pháp nào?

A. <tên danh sách> = [<danh sách phần tử, phân cách bởi dấu phẩy>]

B. <tên danh sách> = []

C. [<danh sách phần tử, phân cách bởi dấu phẩy>]

D. <tên danh sách> = [0]

Câu 3. Để khởi tạo danh sách b có 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5 ta dùng cú pháp:

A. b = 1, 2, 3, 4, 5   

B. b = (1, 2, 3, 4, 5)

C. b = [1..5]

D. b = [1, 2, 3, 4, 5]

Câu 4. Để khởi tạo danh sách c gồm 100 số 0 ta dùng cú pháp:

A. c = 0*100

B. c = 0*[100]

C. c = [0]*100

D. c = [0*100]

Câu 5. Để thêm phần tử vào cuối danh sách ta dùng hàm:

A. append()

B. pop()

C. clear()

D. remove() 

Câu 6. Để xóa phần tử thứ 2 trong danh sách a ta dùng lệnh:

A. del(2) 

B. del a[2]

C. del a

D. remove(2) 

Câu 7. Để xóa tất cả các phần tử trong danh sách ta dùng hàm gì?

A. append()

B. pop()

C. clear()

D. remove() 

Câu 8. Để gọi đến phần tử đầu tiên trong danh sách a ta dùng lệnh:

A. a.[1]

B. a[0]

C. a.0

D. a[] 

Câu 9. Để xóa 2 phần tử ở vị trí 1 và 2 trong danh sách a hiện tại ta dùng lệnh:

A. del a[1:2]

B. del a[0:2] 

C. del a[0:3]

D. del a[1:3] 

Câu 10. Để lấy ra phần tử ở cuối danh sách a và đồng thời cũng xóa phần tử đó khỏi danh sách ta dùng lệnh:

A. a.pop()

B. pop a()

C. pop() 

D. del a()

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.