Trắc nghiệm Tin 11 Bài 15: Thao tác với tệp | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 15: Thao tác với tệp ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 15: Thao tác với tệp

Quảng cáo

Câu 1. Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự:

A. Đọc hoặc ghi dữ liệu ⟶ Đóng tệp ⟶ Mở tệp

B. Mở tệp ⟶ Đọc hoặc ghi dữ liệu ⟶ Đóng tệp

A. Đóng tệp ⟶ Mở tệp ⟶ Đọc hoặc ghi dữ liệu

A. Đọc hoặc ghi dữ liệu ⟶ Mở tệp ⟶ Đóng tệp

Câu 2. Cú pháp mở tệp để đọc dữ liệu:

A. open(<tên tệp>, ["r"], [endcoding = "xxx"])

B.<tên biến tệp> = (<tên tệp>, ["r"], [endcoding = "xxx"])

C.(<tên tệp>, ["r"], [endcoding = "xxx"])

D.<tên biến tệp> = open(<tên tệp>, ["r"], [endcoding = "xxx"])

Câu 3. Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp ta dùng cú pháp:

A. <biến xâu> = <biến tệp>.read()

B. <biến xâu> = <biến tệp>

C. <biến xâu> = read()

D. <biến tệp>.read()

Quảng cáo

Câu 4. Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp ta dùng cú pháp:

A. <biến xâu> := <biến tệp>.readline()

B. <biến xâu> = <biến tệp>.read()

C. <biến xâu> = readline()

D. <biến xâu> = <biến tệp>.readline()

Câu 5. Để đọc một lần được một danh sách, mỗi phần tử của danh sách là một dòng trong tệp ta dùng cú pháp:

A. <biến danh sách xâu> = <biến tệp>.read()

B. <biến danh sách xâu> = readlines()

C. <biến danh sách xâu> = <biến tệp>.readlines()

D. <biến danh sách xâu> := <biến tệp>.readlines()

Câu 6. Để mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

A. <tên biến tệp> = open(<tên tệp>,"r",[endcoding = "xxx"] )

B. <tên biến tệp> = open(<tên tệp>,"w",[endcoding = "xxx"] )

C. <tên biến tệp> = open(<tên tệp>,[endcoding = "xxx"] )

D. <tên biến tệp>: = open(<tên tệp>,"w",[endcoding = "xxx"] )

Quảng cáo

Câu 7. Để ghi một xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

A. <biến tệp>.write(<biểu thức xâu>)

B. <biến tệp>=write(<biểu thức xâu>)

C. <biến tệp>=read(<biểu thức xâu>)

D. <biến tệp>.read(<biểu thức xâu>)

Câu 8. Để ghi một lần cả một danh sách các xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

A. <biến tệp>=writelines(<danh sách xâu>)

B. <biến tệp>.write(<biểu thức xâu>)

C. <biến tệp>.writelines(<danh sách xâu>)

D. <biến tệp>:=writelines(<danh sách xâu>)

Câu 9. Sau khi kết thúc phiên làm việc với tệp thì ta cần đóng tệp và giải phóng tài nguyên. Giả sử tệp được mở đang gắn với biến tệp f, để đóng tệp thì ta dùng lệnh:

A. close() 

B. close(f) 

C. f.close

D. f.close() 

Quảng cáo

Câu 10. Để mở tệp bt.txt trên ổ đĩa D để đọc dữ liệu ta dùng lệnh:

A. f = ("D:\bt.txt", "r")

B. f = open("D:\bt.txt", "r")

C. f = open("D:\bt.txt", "w")

D. f = open("bt", "r")         

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên