Trắc nghiệm Tin 11 Bài 17: Chương trình con và phân loại | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 17: Chương trình con và phân loại ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 17: Chương trình con và phân loại

Quảng cáo

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chương trình con?

A. Chương trình con là một lệnh mô tả một thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.

B. Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và được thực hiện (được gọi) từ 1 vị trí trong chương trình.

C. Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và không thể thực hiện từ nhiều vị trí trong chương trình.

D. Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.

Câu 2. Cấu trúc của hàm bao gồm:

A. <phần đầu>

<phần thân>

B. <phần đầu>

C. <phần thân>

D. <phần khai báo>

      <phần thân>

Câu 3. Tham số hình thức là:

A. Các biến được khai báo để dùng riêng trong thân hàm.

B. Các biến được khai báo cho dữ liệu vào/ra.

C. Các biến được khai báo bất kì trong chương trình.

D. Tất cả các biến của chương trình.

Quảng cáo

Câu 4. Biến toàn cục là:

A. Các biến được khai báo để dùng riêng trong thân hàm.

B. Biến của chương trình Biến toàn cục là con và chương trình chính.

C. Các biến được khai báo cho dữ liệu vào/ra.

D. Các biến của chương trình chính.

Câu 5. Trong câu gọi hàm sin(90), thì giá trị 90 là:

A.  Biến toàn cục.

B. Tham số hình thức.

C. Tham số thực sự.

D. Biến cục bộ.

Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên biến a, b được gọi là:

A.  Biến toàn cục.

C. Tham số thực sự.

D. Biến cục bộ.

Quảng cáo

Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên s được gọi là:

A.  Tên hàm.

B. Tham số hình thức.

C. Tham số thực sự.

D. Biến cục bộ.

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

def   h(a1,b1):

s=a1-b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=h(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên s được gọi là:

A.  Tên hàm.

B. Tham số hình thức.

C. Tham số thực sự.

D. Biến cục bộ.

Câu 9. Cho đoạn chương trình sau:

def   h(a1,b1):

s=a1-b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=h(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên a1,b1 được gọi là:

A.  Tên hàm.

B. Tham số hình thức.

C. Tham số thực sự.

D. Biến cục bộ.

Quảng cáo

Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về print()?

A. Hàm thực hiện một số thao tác nhất định và trả về 1 giá trị nào đó.

B. Không phải là hàm.

C. Không phải là hàm nhưng trả về 1 giá trị nào đó.

D. Hàm thực hiện một số thao tác nhất định nhưng không trả về giá trị nào.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học