Trắc nghiệm Tin 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình

Quảng cáo

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phần khai báo trong Python:

A. Nhất định phải có phần khai báo.

B. Không cần có phần khai báo.

C. Chỉ khai báo khi dùng hàm toán học.

D. Chỉ khai báo khi chương trình có sử dụng đến thư viện chương trình con nào đó.

Câu 2. Trong Python khi cần khai báo hằng ta khai báo ở đâu?

A. Nhất định phải khai báo ở phần đầu chương trình.

B. Nhất định phải khai báo ở cuối chương trình.

C.   Khai báo ở bất kì vị trí nào trong chương trình trước khi dùng đến.

D. Không cần phải khai báo.

Câu 3. Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm:

A. Kí tự

B. Số học

C. Logic

D. Kí tự và logic

Quảng cáo

Câu 4. Trong Python khai báo hằng đúng là:

A. PI:=3.14

B. PI:3.14

C. PI=3.14

D. PI 3.14

Câu 5. Trong Python, sau khi khai báo thư viện math, để tính √a ta dùng lệnh:

A. a.math.sqrt()

B. math.sqrt()

C. sqrt(a)

D. math.sqrt(a)

Câu 6. Bài toán giải phương trình bậc nhất ax+b=0 có các biến là:

A. a,b,x

B. a, b

C. x

D. b,x

Quảng cáo

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu trúc chương trình trong Python:

A. Python có quy định chặt chẽ phải có phần khai báo và phần thân chương trình như Pascal hay C.

B. Python là ngôn ngữ thông dịch, chương trình dịch của Python dịch đến đâu thì thực hiện chương trình tới đó. Như vậy không có quy định chặt chẽ phải có phần khai báo và phần thân chương trình như Pascal hay C.

C. Python có quy định chặt chẽ phải có phần thân chương trình.

D. Python có quy định chặt chẽ phải có phần khai báo.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các câu lệnh trong Python?

A. Python quy định mỗi câu lệnh nên được viết trên một dòng riêng biệt, kết thúc bằng dấu “;”.

B. Python quy định các câu lệnh nên được viết trên một dòng.

C. Python quy định các câu lệnh nên được viết trên một dòng, kết thúc bằng dấu “;”

D. Python quy định mỗi câu lệnh nên được viết trên một dòng riêng biệt.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Tất cả các biến dùng trong chương trình đều phải đặt tên cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí.

B. Tất cả các biến dùng trong chương trình không cần phải đặt tên.

C. Python có quy định chặt chẽ phải có phần khai báo và phần thân chương trình như Pascal.

D. Python yêu cầu sử dụng dấu “;” khi kết thúc câu lệnh.

Quảng cáo

Câu 10. Chương trình Python là một tệp văn bản có đuôi mặc định là:

A. .pas

B. .py

C. .exe

D. .doc

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên