Trắc nghiệm Tin 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Quảng cáo

Câu 1. Biểu thức [(x+y)*z]-(x2-y2) chuyển sang Python là:

A. ((x+y)*z)-(x2-y2)

B. ((x+y)*z)-(x*x-y*y) 

C. ((x+y)*z)-(x2-y2)

D. (x+y)*z-x*x-y*y

Câu 2. Trong phép toán số học với số nguyên, phép toán lấy phần dư trong Python là:

A. %

B. mod

C. //

D. div

Câu 3. Trong phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần nguyên trong Python là:

A. %

B. mod

C. //

D. div

Quảng cáo

Câu 4. Trong phép toán quan hệ phép so sánh bằng trong Python được viết là:

A. ==

B. =

C. <=

D. >=

Câu 5. Trong phép toán quan hệ phép so sánh lớn hơn hoặc bằng trong Python được viết là:

A. ==

B. =

C. <=

D. >=

Câu 6. Trong phép toán quan hệ phép khác trong Python được viết là:

A. ==

B. !=

C. #

D. <>

Quảng cáo

Câu 7. x2 được biểu diễn trong Python là:

A. x**2

B. x*2

C. x2

D.x**

Câu 8. Trong Python câu lệnh gán có dạng:

A. <tên biến> :=<biểu thức>

B. <tên biến> =<biểu thức>

C. <tên biến> ==<biểu thức>

D. <tên biến> =<biểu thức>

Câu 9. Trong Python khi viết x+=2 có nghĩa là:

A. Giảm x đi 2 đơn vị

B. Tăng x lên 2 đơn vị

C. Tăng x lên 1 đơn vị

D. X giữ nguyên giá trị

Quảng cáo

Câu 10. Biểu thức  a+b chuyển sang Python là:

A. sqrt(a+b)

B. sqr(a+b)

C. math.sqrt(a+b)

D.  a+b

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên