Trắc nghiệm Tin 11 Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp | Tin học 11 Python

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp ngôn ngữ Python sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

Quảng cáo

Câu 1. Để mở tệp bai1.doc để đọc dữ liệu bằng văn bản tiếng Việt Unicode thông dụng hiện nay ta dùng lệnh:

A. f = open("bai1.doc", "w",encoding="utf-8")

B. f = read("bai1.doc", "r",encoding="utf-8")

C. f = ("bai1.doc", "r",encoding="utf-8")

D. f = open("bai1.doc", "r",encoding="utf-8")

Câu 2. Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp f ta dùng lệnh:

A. s = f.read()

B. s = f

C. s = read()

D. f.read()

Câu 3. Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp biến tệp f ta dùng lệnh:

A. s := f.readline()

B. s = f.read()

C. s = readline()

D. s = f.readline()

Quảng cáo

Câu 4. Để mở và ghi dữ liệu vào tệp b.txt với biến tệp f ta dùng lệnh:

A. f = open(”b.txt”,"r")

B. f = open(“b.txt”,w")

C. f = open(b.txt )

D. f := open(“b.txt”,w")

Câu 5. Để ghi xâu s vào biến tệp f ta dùng cú pháp:

A. f.write(s)

B. f=write(s)

C. f=read(s)

D. f.read(s)

Câu 6. Để đóng biến tệp f khi kết thúc làm việc ta dùng lệnh:

A. close(f)

B. f.close()

C. f=close()

D. close()

Quảng cáo

Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:

f = open("test.txt",'r',encoding = 'utf-8')

a = f.read() 

print((a))

f.close()

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

A. Toàn bộ dữ liệu trong tệp test.txt

B. Dòng đầu tiên trong tệp test.txt

C. Dòng cuối cùng trong tệp test.txt

D. Dòng thứ 2 trong tệp test.txt

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

f = open("test.txt",'r',encoding = 'utf-8')

a = f.readline() 

print((a))

f.close()

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

A. Toàn bộ dữ liệu trong tệp test.txt

B. Dòng đầu tiên trong tệp test.txt

C. Dòng cuối cùng trong tệp test.txt

D. Dòng thứ 2 trong tệp test.txt

Câu 9. Cho đoạn chương trình sau:

f=open("test.txt",'w')
s=10
 f.write(s)

f.close()

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

A. Giá trị của s được lưu vào tệp test.txt.

B. Giá trị của s được ghi ra màn hình.

C. Giá trị của s không được lưu vào tệp test.txt.

D. Giá trị của s không được ghi ra màn hình.

Quảng cáo

Câu 10. Cho câu lệnh sau: s = f1.readline().strip()

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về câu lệnh trên: 

A. Đọc một dòng từ tệp vào biến xâu s, không cắt bỏ các dấu cách thừa.

B. Đọc toàn bộ từ tệp vào biến xâu s, cắt bỏ các dấu cách thừa.

C. Đọc một dòng từ tệp vào biến xâu s, cắt bỏ các dấu cách thừa.

D. Cắt bỏ các dấu cách thừa của xâu s.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Python có đáp án, hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên