Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Quảng cáo

Câu 1. Để mở 1 trang soạn thảo mới ta chọn:

A. Menu File → New File (CTRL + N)

B. Menu File → File Open (CTRL + O)

C. Menu File → Save As

D. Menu File → Save (CTRL + S)

Câu 2. Để lưu chương trình vào đĩa ta chọn:

A. Menu File → New File (CTRL + N)

B. Menu File → File Open (CTRL + O)

C. Menu File → Close

D. Menu File → Save (CTRL + S)

Câu 3. Để đóng dự án ta chọn:

A. File → Close Project.

B. File → Save

C. File → Save as

D. File → New

Quảng cáo

Câu 4. Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta nhấn phím:

A. Ctrl + F9

B. F3

C. F9

D. F10

Câu 5. Sau khi dự án chương trình đã được dịch thành công, để chạy thử chương trình ta chọn :

A. ALT + F4

B. Save

C. Ctrl + F4

D. Ctrl + F10

Câu 6. Để thoát khỏi môi trường Code::Blocks ta nhấn tổ hợp phím:

A. ALT + F4

B. File → Save

C. Ctrl + N

D. Ctrl + F10

Quảng cáo

Câu 7. Phím tắt F9 trong CodeBlocks dùng để thay cho lệnh:

A. Build → Run

B. Build → Build and run

C. File → Exit

D. File → Close Project

Câu 8. Để mở file đã có trên đĩa ta dùng tổ hợp phím:

A. ALT+F4

B. Ctrl+O

C. Ctrl+S

D. Ctrl+N

Câu 9. Để lưu lại file trên đĩa ta chọn tổ hợp phím:

A. ALT+F4

B. Ctrl+O

C. Ctrl+S

D. Ctrl+N

Quảng cáo

Câu 10. Để lưu lại file trên đĩa với tên gọi khác ta chọn:

A. File → Save As

B. File → Save

C. Ctrl+S

D. File → New

Câu 11. Phím tắt CTRL + F10 trong Code::Blocks dùng để thay cho lệnh:

A. Build → Run

B. Build → Build and run

C. File → Exit

D. File → Close Project

Câu 12. Cách nào sau đây không thoát khỏi môi trường Code::Blocks?

A. ALT + F4

B. Build → Build and run

C. File → Exit

D. CTRL + Q

Câu 13. Tổ hợp phím Ctrl+Qtrong CodeBlocks dùng để thay cho lệnh:

A. Build → Run

B. Build → Build and run

C. File → Exit

D. File → Close Project

Câu 14. Tổ hợp phím ALT + F4 có chức năng tương tự tổ hợp phím nào sau đây:

A. Ctrl + F9

B. Ctrl + F10

C. Ctrl + Q

D. Ctrl + S

Câu 15. Cửa sổ build log bên dưới màn hình dùng để:

A. Hiển thị và thông báo về lỗi.

B. Thông báo về các biến.

C. Thông báo về vị trí điểm breakpoint.

D. Thông báo về những tùy chọn có sẵn.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.