Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Quảng cáo

Câu 1. Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình C++ là:

A. if< điều kiện>:

       < câu lệnh>

B. if< điều kiện>

       < câu lệnh>

C. if< điều kiện> then:

       < câu lệnh>

D. if (< điều kiện>) < câu lệnh>;

Câu 2. Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình C++ là:

A. if< điều kiện>:

       < câu lệnh 1>

     else

       < câu lệnh 2>

B. if< điều kiện>:

       < câu lệnh 1>

     else:

       < câu lệnh 2>

C. if< điều kiện>

       < câu lệnh 1>

     else:

       < câu lệnh 2>

D. if(< điều kiện>)

       < câu lệnh 1>;

     else

       < câu lệnh 2>;

Câu 3. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh < câu lệnh> được thực hiện khi:

A. Điều kiện sai.

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.

D. Điều kiện khác 0.

Quảng cáo

Câu 4. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh < câu lệnh 1> được thực hiện khi :

A. Điều kiện sai.

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.

D. Điều kiện khác 0.

Câu 5 Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh < câu lệnh 2> được thực hiện khi :

A. Điều kiện sai.

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.

D. Điều kiện khác 0.

Câu 6 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu:

A. a là số chẵn.

B. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2.

C. a là số chẵn khi a chia hết cho 2.

D. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn.

Quảng cáo

Câu 7. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ:

A. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn, ngược lại a là số lẻ.

B. Số a chia hết cho 2 thì a là số chẵn.

C. a là số chẵn khi a chia hết cho 2.

D. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2.

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

a=2

b=3

if a>b

          a=a*2;

else

          b=b*2;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của b là:

A. 4

B. 2

C. 6

D. Không xác định

Câu 9. Để đưa ra số lớn nhất trong 2 số a, b ta viết như sau:

A. if a < b

          cout<< a;

else

          cout<< b;

B. if a = b

          cout<< a;

else

          cout<< b;

C. if a > b

          cout<< a;

else

          cout<< b;

D. if a > b

          cout<< a;

Quảng cáo

Câu 10. Cho đoạn chương trình sau:

x=10

y=3

d=0

if x%y==0

          d=x/y

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của d là:

A. 3

B. 1

C. 0

D. Không xác định

Câu 11. Câu lệnh ghép được viết trong cặp ngoặc:

A. []

B. {}

C. ()

D. <>

Câu 12. Câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ điều kiện là:

A. Nhiều câu lệnh.

B. Biểu thức số học.

C. Biểu thức quan hệ hoặc logic.

D. Một câu lệnh.

Câu 13. Trong ngôn ngữ lập trình C++, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ:

A. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn ().

B. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End.

C. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thí các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn ({}).

D. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thí các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc vuông ([]).

Câu 14. Điều kiện A=xneux<0xneux0

Trong C++được biểu diễn bằng biểu thức nào:

A. if x<0

        A=-x;

    else

        A=x;

B. if x<0

        A==-x;

    else

        A==x;

C. if x<0:

        A=-x

    else:

        A=x

A. if x<0

        A=-x

    else

        A=x

Câu 15. Trong ngôn ngữ lập trình C++, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của a, b, c có cùng lớn hơn 0 hay không, câu lệnh if viết đúng là:

A. if (a>0)and (b>0) and(c>0)

B. if (a>0)or (b>0) or(c>0)

C. if (a>0) && (b>0) &&(c>0)

D. if (a,b,c>0)

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.