Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp

Quảng cáo

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tệp?

A. Được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD, …) và bị mất khi tắt nguồn điện.

B. Được lưu trữ ít ở bộ nhớ trong và không bị mất khi tắt nguồn điện.

C. Được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD, …) và không bị mất khi tắt nguồn điện; lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

D. Lượng thông tin lưu trữ trên tệp nhỏ.

Câu 2. Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành:

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 1 loại

D. 4 loại

Câu 3. Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành:

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 1 loại

D. 4 loại

Quảng cáo

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số lượng phần tử của tệp?

A. Số lượng phần tử của tệp được xác định trước.

B. Số lượng phần tử của tệp được khai báo trước.

C. Số lượng phần tử của tệp là 1.

D. Số lượng phần tử của tệp không xác định trước.

Câu 5. Hai thao tác cơ bản đối với tệp là:

A. Ghi dữ liệu vào tệp và đọc dữ liệu từ tệp.

B. Đọc dữ liệu từ tệp và đóng tệp.

C. Ghi dữ liệu vào tệp và đóng tệp.

D. Xóa tệp và đóng tệp.

Câu 6. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tệp văn bản?

A. Dãy kí tự kết thúc bởi nhóm kí tự bất kì.

B. Dãy kí tự kết thúc bởi nhóm kí tự đặc biệt.

C. Dãy kí tự kết thúc bởi nhóm kí tự xuống dòng hay kí tự kết thúc tệp.

D. Dãy kí tự kết thúc bởi nhóm kí tự chữ số.

Quảng cáo

Câu 7. Dữ liệu ảnh, âm thanh, ... thường được lưu trữ dưới dạng tệp:

A. Không cấu trúc.

B. Có cấu trúc.

C. Văn bản.

D. Tệp bất kì.

Câu 8. Các dữ liệu dạng văn bản như sách, tài liệu, bài học, giáo án, các chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ bậc cao, ... thường được lưu trữ dưới dạng tệp nào?

A. Hình ảnh và âm thanh.

B. Hình ảnh.

C. Văn bản.

D. Âm thanh.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dữ liệu kiểu tệp không bị mất khi tắt nguồn điện.

B. Dữ liệu kiểu tệp bị mất khi tắt nguồn điện.

C. Dữ liệu kiểu tệp không phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

D. Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ trên bộ nhớ trong.

Quảng cáo

Câu 10. Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu?

A. Bộ nhớ trong.

B. ROM.

C. RAM.

D. Bộ nhớ ngoài.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tệp có cấu trúc là tệp mà các thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

B. Tệp chứa dữ liệu được tổ chức theo một cách thức nhất định gọi là tệp có cấu trúc.

C. Tệp văn bản không thuộc loại tệp có cấu trúc.

D. Tệp văn bản gồm các kí tự theo mã ASCII được phân chia thành một hay nhiều dòng.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tệp nhị phân thuộc loại tệp có cấu trúc.

B. Các dòng trong tệp văn bản có độ dài bằng nhau.

C. Có thể hiểu nội dung các tệp văn bản khi hiển thị nó trên màn hình trong phần mềm soạn thảo văn bản.

D. Không thể hiểu nội dung các tệp có cấu trúc khi hiển thị nó trên màn hình trong phần mềm soạn thảo văn bản.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng về tệp văn bản?

A. Cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

B. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.

C. Tệp văn bản là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

D. Tệp văn bản là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII.

Câu 14. Tệp truy cập trực tiếp:

A. Là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII/ UNICODE.

B. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.

C. Là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

D. Cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

Câu 15. Tệp truy cập tuần tự:

A. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.

B. Cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.

C. Là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII/ UNICODE.

D. Là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.