Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

Quảng cáo

Câu 1. Thư viện iostream có tác dụng:

A. Nhận đầu vào từ bàn phím và xuất dữ liệu ra.

B. Để thao tác với mảng kí tự.

C. Để sử dụng hàm toán học.

D. Để truy cập các hàm và cấu trúc liên quan tới Date và Time.

Câu 2. Khai báo đúng cho thư viện iostream là:

A. < iostream>

B. #include iostream

C. include < iostream>

D. #include < iostream>

Câu 3. Thư viện string dùng để:

A. Nhận đầu vào từ bàn phím và xuất dữ liệu ra.

B. Để thao tác với mảng kí tự.

C. Để sử dụng hàm toán học.

D. Để truy cập các hàm và cấu trúc liên quan tới Date và Time.

Câu 4. Khai báo và khởi tạo thư viện string là:

A. < string>

B. #include string

C. #include < string>

D. #include :string

Câu 5. Những hàm nằm trong thư viện math.h là:

A. Những hàm toán học.

B. Những hàm về xử lí xâu.

C. Hàm length()

D. Những hàm về thời gian.

Câu 6. Khi dùng 2 câu lệnh cin, cout thì phải khai báo thư viện:

A. Thư viện < math.h>

B. Thư viện < string>

C. Thư viện < iostream>

D. Thư viện < ctime>

Câu 7. Hàm abs(x) nằm trong thư viện nào?

A. Thư viện < math.h>

B. Thư viện < string>

C. Thư viện < iostream>

D. Thư viện < ctime>

Câu 8. Thư viện < ctime> là thư viện:

A. Chứa những hàm toán học.

B. Chứa những hàm về xử lí xâu.

C. Để truy cập các hàm và cấu trúc liên quan tới Date và Time.

D. Chứa hàm sqrt(x).

Câu 9. Khai báo thư viện < ctime> đúng là:

A. < ctime>

B. #include ctime

C. #include < ctime>

D. #include :ctime

Câu 10. Thư viện array dùng để:

A. Chứa những hàm toán học.

B. Chứa những hàm về xử lí xâu.

C. Để truy cập các hàm và cấu trúc liên quan tới Date và Time.

D. Cung cấp cho chúng ta kiểu dữ liệu array.

Câu 11. Để sử dụng thư viện array, các bạn chỉ cần khai báo thư viện này bằng cách nào?

A. < array>

using namespace std;

B. #include array

using namespace std;

C. #include < array>

using namespace std;

D. #include: < array>

using namespace std;

Câu 12. Thư viện chuẩn C++ (C++ Standard Library) có thể chia thành mấy phần:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 13. Thư viện < algorithm> trong C++ là một thư viện có sẵn được thiết kế đặc biệt để:

A. Nhập, xuất dữ liệu.

B. Để truy cập các hàm và cấu trúc liên quan tới Date và Time.

C. Để cung cấp các hàm liên quan đến các thuật toán đơn giản.

D. Để dùng với số phần tử âm trong mảng.

Câu 14. Khai báo thư viện algorithm đúng là:

A. #include :< algorithm>

B. #include < algorithm>

C. #include algorithm

D. #include [algorithm]

Câu 15. Thư viện nào có thể dùng với số phần tử âm?

A. < vector>

B. < algorithm>

C. < iostream>

D. < array>

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.