Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Quảng cáo

Câu 1. Biến t nhận các giá trị 1 ; 2 ; 3 thì t thuộc kiểu:

A. int

B. char

C. float

D. bool

Câu 2. Biến t nhận các giá trị 1.3; 2.3 thì t thuộc kiểu:

A. int

B. char

C. float

D. bool

Câu 3. Biến s nhận các giá trị ‘a’,’b’,’c’ thì s thuộc kiểu:

A. int

B. char

C. float

D. bool

Quảng cáo

Câu 4. Phạm vi giá trị của kiểu bool là :

A. 0-255

B. true/false

C. 0-109

D. 255-109

Câu 5. Bộ nhớ lưu trữ một giá trị của kiểu bool là:

A. 2 byte

B. 3 byte

C. 4 byte

D. 1 byte

Câu 6. Số b được dùng để tính toán các số nguyên trong phạm vi từ -216 đến 216-1 thì b thuộc kiểu:

A. bool

B. char

C. short

D. float

Quảng cáo

Câu 7. Số c được dùng để lưu tổng (2.5+1.2) thì c thuộc kiểu:

A. bool

B. float

C. int

D. char

Câu 8. Số z được dùng để chứa 2 giá trị true hoặc false thì z thuộc kiểu:

A. bool

B. float

C. int

D. char

Câu 9. Biến s được dùng để chứa các kí tự trong phạm vi từ ‘a’ đến ‘z’ thì biến s thuộc kiểu:

A. bool

B. float

C. int

D. char

Quảng cáo

Câu 10. Xét khai báo biến:

int a,b;

float c;

Chương trình dịch trong C++ sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo trên:

A. 13 byte

B. 12 byte

C. 8 byte

D. 3 byte

Câu 11. Biến a có thể nhận các giá trị 3; 200; 150 và biến b có thể nhận các giá trị 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

A. int a,b;

B. float a,b;

C. int a;

     float b;

D. float a;

     int b;

Câu 12. Trong ngôn ngữ lập trình C++, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có bộ nhớ lưu trữ lớn nhất?

A. int

B. char

C. short

D. bool

Câu 13. Phạm vi giá trị của kiểu char thuộc:

A. Từ 0 đến 255

B. Từ -215 đến 215 -1

C. Từ 0 đến 216 -1

D. Từ -231 đến 231 -1

Câu 14. Phạm vi giá trị của kiểu int thuộc:

A. Từ 0 đến 255

B. Từ -215 đến 215 -1

C. Từ 0 đến 216 -1

D. Từ -232 đến 232 -1

Câu 15. Phạm vi giá trị của kiểu short thuộc:

A. Từ 0 đến 255

B. Từ -216 đến 216 -1

C. Từ 0 đến 216 -1

D. Từ -232 đến 232 -1

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.