Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Quảng cáo

Câu 1. Biểu thức [(x+y)*z]-(x2-y2) chuyển sang C++ là:

A. ((x+y)*z)-(x2-y2)

B. ((x+y)*z)-(x*x-y*y)

C. ((x+y)*z)-(x2-y2)

D. (x+y)*z-x*x-y*y

Câu 2. Trong phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần dư trong C++ là:

A. %

B. mod

C. /

D. div

Câu 3. Trong phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần nguyên trong C++ là:

A. %

B. mod

C. /

D. div

Quảng cáo

Câu 4. Trong phép toán quan hệ phép so sánh bằng trong C++ được viết là:

A. ==

B. =

C. <=

D. >=

Câu 5. Trong phép toán quan hệ phép so sánh lớn hơn hoặc bằng trong C++ được viết là:

A. ==

B. =

C. <=

D. >=

Câu 6. Trong phép toán quan hệ phép khác trong C++ được viết là:

A. ==

B. !=

C. #

D. <>

Quảng cáo

Câu 7. x2 được biểu diễn trong C++ là:

A. x**2

B. x*2

C. x2

D. x**

Câu 8. Trong C++ câu lệnh gán có dạng:

A. < tên biến> := < biểu thức>

B. < tên biến> = < biểu thức>

C. < tên biến> == < biểu thức>;

D. < tên biến> = < biểu thức>;

Câu 9. Trong C++ khi viết x++ có nghĩa là:

A. Giảm x đi 2 đơn vị

B. Tăng x lên 2 đơn vị

C. Tăng x lên 1 đơn vị

D. X giữ nguyên giá trị

Quảng cáo

Câu 10. Biểu thức a+b chuyển sang C++ là:

A. sqrt(a+b)

B. sqr(a+b)

C. math.sqrt(a+b)

D. a+b

Câu 11. Trong C++ khi viết x/=2 có nghĩa là:

A. Tăng x lên 2 lần

B. Tăng x lên 1 đơn vị

C. X giữ nguyên giá trị

D. Giảm x đi 2 lần

Câu 12. Trong C++ khi viết x%=2 có nghĩa là:

A. Tăng x lên 2 lần

B. Thay x bằng phần nguyên của x chia 2.

C. Thay x bằng phần dư của x chia 2.

D. Giảm x đi 2 lần

Câu 13. Trong C++ khi viết x=y=3 có nghĩa là:

A. Gán cho cả x và y giá trị 3.

B. Thay x bằng y.

C. So sánh x và y với 3.

D. Tăng x và y lên 3 đơn vị.

Câu 14. Phép ‘và’ trong C++ kí hiệu là:

A. ||

B. and

C. !

D. &&

Câu 15. Để thể hiện điều kiện 5 ≤ x ≤ 11, trong C++ được viết như sau:

A. (5<=x)&&(x<=11)

B. (5<=x)and(x<=11)

C. (5<=x)||(x<=11)

D. (5<=x)or(x<=11)

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.