Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

Quảng cáo

Câu 1. Trong C++ việc nhập dữ liệu từ bàn phím được thực hiện bằng lệnh:

A. cin >> biến1 >> biến2 >>...>> biếnN;

B. cin << biến1 << biến2 <<...<< biếnN;

C. cout >> biến1 >> biến2 >>...>> biếnN;

D. cout << biến1 << biến2 <<...<< biếnN;

Câu 2. Để nhập vào 3 số a,b,c từ bàn phím, ta dùng lệnh sau:

A. cin << a << b << c;

B. cout >> a >> b >> c;

C. cout << a << b << c;

D. cin >> a >> b >> c;

Câu 3. Cho đoạn chương trình sau:

#include < iostream>

using namespace std;

int main()

{

    cout<<”xin chào”;

    return 0;

}

Trên màn hình sẽ hiển thị kết quả:

A. Xin chào

B. Không chạy được vì có lỗi

C. ‘Xin chào’

D. "Xin chào"

Quảng cáo

Câu 4. Để đưa dữ liệu ra màn hình, C++ cung cấp đối tượng chuẩn:

A. cout << kq1 << kq2 << ... << kqN << endl;

B. cint << kq1 << kq2 << ... << kqN << endl;

C. cout >> kq1 >>kq2 >> ... >>kqN >>endl;

D. cint >> kq1 >>kq2 >> ... >>kqN >>endl;

Câu 5. Để in ra màn hình biến tb, in với độ rộng 8 và có 2 chữ số thập ta viết:

A. cout << fixed << setw(8) ;

B. cout << setw(8) << tb;

C. cout << fixed << setprecision(2) << tb;

D. cout << fixed << setw(8) << setprecision(2) << tb;

Câu 6. Để sử dụng được các hàm setw() và setprecision() ta cần khai báo sử dụng thêm thư viện:

A. #include < iomanip>

B. #include < iostream>

C. #include < stdio.h>

D. #include < string.h>

Quảng cáo

Câu 7. Để đưa ra màn hình số 1 và 2 trên cùng 1 dòng trong C++ ta dùng lệnh:

A. cout<<1<< endln ;

     cout<<2 ;

B. cout<<1<<2 ;

C. cint<<1<<2

D. cout>>1>>2 ;

Câu 8. Để đưa ra màn hình số 1 và 2 trên 2 dòng khác nhau trong C++ ta dùng lệnh:

A.cout<<1<< endln ;

     cout<<2 ;

B. cout<<1<<2 ;

C. cint<<1<<2

D. cout>>1>>2 ;

Câu 9. Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện câu lệnh sau:

cout << fixed << setw(7) << setprecision(2)<< x;

thì kết quả dạng nào có thể xuất hiện trên màn hình trong những dạng kết quả sau ?

A. 10;

B. 10.00

C. 1.000000000000000E+001;

D. _ _ 10.00;

Quảng cáo

Câu 10. Lệnh cout trong c++ có tác dụng gì?

A. Là stream đầu ra chuẩn trong C++

B. Là lệnh chú thích trong C++

C. Là stream đầu vào chuẩn trong C++

D. Là lệnh khai báo một biến

Câu 11. Lệnh cint trong c++ có tác dụng gì?

A. Là stream đầu ra chuẩn trong C++

B. Là lệnh chú thích trong C++

C. Là stream đầu vào chuẩn trong C++

D. Là lệnh khai báo một biến

Câu 12. Lệnh cout trong C++ đi kèm với dấu nào:

A. //

B. <<

C. >>

D. &&

Câu 13. Lệnh cint trong C++ đi kèm với dấu nào:

A. //

B. <<

C. >>

D. &&

Câu 14. Cho đoạn chương trình sau:

#include < iostream>

using namespace std;

int a,b;

int main()

{

    cin >>a>>b;

    cout<< a<< endln;

    cout<<b;

    return 0;

}

Nếu nhập a=2, b=3 thì trên màn hình sẽ hiển thị:

A. 2 3

B. 3 2

C. 2

     3

D. Không có giá trị.

Câu 15. Để in ra màn hình dòng chữ “lập trình C++” ta sử dụng câu lệnh:

A. cout<<“lập trình C++” ;

B. cout>>“lập trình C++” ;

C. cint<<“lập trình C++” ;

D. cout “lập trình C++” ;

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học