Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình | Tin học 11 C++

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ C++ sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu Giảng dạy, giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Quảng cáo

Câu 1. Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có các thành phần cơ bản là:

A. Bảng chữ cái, cú pháp.

B. Bảng chữ cái và ngữ nghĩa.

C. Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.

D. Cú pháp và ngữ nghĩa.

Câu 2. Tên nào sau đây trong ngôn ngữ C++ là đặt đúng theo quy cách:

A. _Bai1

B. Bai@1

C. 1Bai 1

D. Bai    1

Câu 3. Tên nào sau đây trong ngôn ngữ C++ là đặt sai theo quy cách:

A. Bai#1

B. Bai1

C. _Bai1

D. Bai1_

Câu 4. Chọn phát biểu đúng trong ngôn ngữ lập trình C++ ?

A. Tên dành riêng là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình có thể được sử dụng với ý nghĩa khác.

B. Tên do người lập trình đặt được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng. Các tên này được trùng với tên dành riêng.

C. Tên dành riêng là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác.

D. Hằng là các đại lượng có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn phát biểu đúng khi nói về Hằng ?

A. Hằng là đại lượng thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

B. Hằng là các đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Bao gồm: Hằng số học, hằng lôgic, hằng xâu.

C. Hằng là đại lượng bất kì.

D. Hằng không bao gồm: số học và lôgic.

Câu 6. Chọn phát biểu đúng khi nói về biến ?

A. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

B. Biến là đại lượng bất kì.

C. Biến là đại lượng không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

D. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 7. Hãy cho biết biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong C++:

A. ‘A’

B. 23

C. TRUE

D. 1.5

Câu 8. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:

A. Bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình C++ không có dấu nháy kép (“).

B. Ngoài bảng chữ cái, có thể dùng các kí tự thông dụng trong toán học để viết.

C. Chương trình có lỗi cú pháp có thể được dịch ra ngôn ngữ máy nhưng không thực hiện được.

D. Cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình.

Câu 9. Để chú thích 1 dòng trong C++ :

A. Đặt dấu // ở đầu dòng cần chú thích.

B. Đặt dòng cần chú thích trong cặp ngoặc {}.

C. Đặt dấu @ ở đầu dòng cần chú thích.

D. Đặt dấu # ở cuối dòng cần chú thích.

Câu10. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tên dành riêng?

A. Tên dành riêng do người lập trình đặt cần khai báo trước khi sử dụng.

B. Là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác.

C. Là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình được phép sử dụng với ý nghĩa khác.

D. Người lập trình khai báo tên dành riêng trước khi sử dụng.

Câu 11 Chọn phát biểu đúng khi chú thích nhiều dòng trong C++ :

A. Đặt dấu // ở đầu dòng cần chú thích.

B. Chú thích trên nhiều dòng được bắt đầu bằng ngoặc {và kết thúc bằng ngoặc}

C. Đặt dấu @ ở đầu dòng cần chú thích.

D. Chú thích trên nhiều dòng được bắt đầu bằng kí hiệu /* và kết thúc bằng kí hiệu */

Câu 12. Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về hằng?

A. Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện.

B. Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

C. Hằng có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau.

D. Hằng được chương trình dịch bỏ qua.

Câu 13. Chọn phát biểu đúng nhất khi nói về tên?

A. Tên gọi là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện.

B. Tên gọi là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

C. Tên gọi có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau.

D. Tên gọi do người lập trình tự đặt theo quy tắc do từng ngôn ngữ lập trình xác định.

Câu 14. Hằng xâu trong C++ là:

A. ‘a’

B. ab

C. true

D. “ab”

Câu 15. Hằng kí tự trong C++ là:

A. ‘a’

B. ab

C. true

D. “ab”

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 C++ có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.