Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện

1. Mục đích, yêu cầu

- Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện if…then.

- rèn luyện kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giả, hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

2. Nội dung

Bài 1: Viết chương trình nhập 2 số nguyên a và b khác nhau từ bàn phím và in 2 số đó ra màn hình theo thứ tự không giảm.

a) Mô tả thuật toán để giải bài toán đã cho

b) Gõ chương trình sau:

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

c) Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình. Nhấn Alt + F9 để dịch và sửa lỗi. nhấn Ctrl + F9 để chạy. nhập các bộ dữ liệu (12,53), (65,20). Lưu chương trình với tên Sap_xep.pas

Gợi ý:

a. Mô tả thuật toán

   - B1: nhập số A

   - B2: nhập số B

   - B3: so sánh, nếu A < B thì in ra theo thứ tự A – B. nếu không thì in ra theo thứ tự B – A.

c. Kết quả

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

Bài 2: Viết chương trình nhập chiều cao của hai bạn Long và Trang, in ra màn hình kết quả so sánh chiều cao của hai bạn, dưới dạng ″Bạn Long cao hơn″, ″Bạn Trang cao hơn″, ″Hai bạn bằng nhau″.

a) Gõ chương trình sau:

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

b) Lưu chương trình với tên Aicaohon.pas. dịch và sửa lỗi nếu có.

c) Chạy chương trình với các bộ dữ liệu (1.5, 1.6) và (1.6, 1.5) và (1.6, 1.6). quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét, tìm chỗ sai.

d) Sửa lại chương trình cho kết quả đúng: chỉ in ra màn hình 1 thông báo kết quả.

Tham khảo và tìm hiểu y nghĩa đoạn chương trình sau đây:

If Long>Trang then writeln(‘Ban Long cao hon’) else If Long<Trang then writeln(‘Ban Trang cao hon’) else Writeln(‘Hai ban cao bang nhau’);

Gợi ý:

c. Kết quả

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

- Nhận xét: ở bộ dữ liệu thứ 2, chương trình in ra thừa 1 thông báo do cả 2 câu điều kiện đều được thỏa mãn.

d. Sửa lại

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

Bài 3: Nhập ba số dương a, b, và c từ bàn phím, kiểm tra và in ra màn hình kết quả kiểm tra ba số đó có thể là độ dài các cạnh của một tam giác hay không.

Gợi ý:

Ý tưởng: Ba số dương a, b, và c là độ dài các cạnh của một tam giác khi và chỉ khi a + b > c, b + c > a và c + a > b

Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

Tổng kết

1. Câu lệnh điều kiện dạng thiếu:

If <điều kiện> then <câu lệnh>

2. Câu lệnh điều kiện dạng đủ:

If<điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

3. Có thể sử dụng các lệnh if…then lồng nhau.

4. Sử dụng từ khóa and để kết hợp các điều kiện so sánh. Điều kiện được thỏa mãn khi tất cả các điều kiện con đúng, và sai khi có ít nhất 1 điều kiện là sai.

5. Sử dụng từ khóa or tương tự như and, câu so sánh là đúng khi ít nhất 1 điều kiện là đúng. Ngược lại, câu so sánh là sai.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-thuc-hanh-4-su-dung-cau-lenh-dieu-kien.jsp