Giải bài tập Vật Lí lớp 6 Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học

Giải bài tập Vật Lí lớp 6 Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học

Video Giải bài tập Vật Lí lớp 6 Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học - Cô Phạm Thị Hằng (Giáo viên VietJack)

I - ÔN TẬP

Bài 1 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo:

a. Độ dài

b. Thể tích chất lỏng

c. Lực

d. Khối lượng

Hướng dẫn giải:

Tên các dụng cụ dùng để:

a. Đo độ dài là thước

b. Đo thể tích chất lỏng là bình chia độ, chai, lọ, bình tràn hoặc ca có ghi sẵn dung tích./

c. Đo lực là lực kế

d. Đo khối lượng là cân.

Bài 2 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là gì?

Hướng dẫn giải:

Tác dụng đẩy, kéo vật này lên vật khác gọi là lực.

Bài 3 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì trên vật?

Hướng dẫn giải:

Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra kết quả:

- Làm biến dạng vật hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.

- Vừa làm biến dạng vừa làm thay đổi chuyến động của vật.

Bài 4 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Nếu chỉ có 2 lực tác dụng vào cùng 1 vật đang đứng yên mà vật vẫn đứng yên thì 2 lực đó gọi là 2 lực gì?

Hướng dẫn giải:

Hai lực đó cân bằng nhau

Bài 5 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là gì?

Hướng dẫn giải:

Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là trọng lực, có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, hướng vào tâm Trái Đất, độ lớn của trọng lực gọi là trọng lượng của các vật đó.

Bài 6 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Dùng tay ép hai dầu của một lò xo bút bi lại. Lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là lực gì?

Hướng dẫn giải:

Lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là lực đàn hồi.

Bài 7 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có ghi 1kg. Số đó chỉ gì?

Hướng dẫn giải:

lkg là chỉ số khối lượng kem giặt chứa trong hộp.

Bài 8 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 7800kg /m3 là........ của sắt.

Hướng dẫn giải:

7800kg/m3 là khối lượng riêng của sắt.

Bài 9 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Hãy tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống:

- Đơn vị đo độ dài là ..., kí hiệu là ...

- Đơn vị đo thể tích là ..., kí hiệu là ...

- Đơn vị đo lực là ..., kí hiệu là ...

- Đơn vị đo khối lượng là ..., kí hiệu là ...

- Đơn vị đo khối lượng riêng là ..., kí hiệu là ...

Hướng dẫn giải:

- Đơn vị đo độ dài là mét, kí hiệu là m.

- Đơn vị đo thể tích là mét khối, kí hiệu là m3

- Đơn vị đo lực là niutơn, kí hiệu là N.

- Đơn vị đo khối lượng là kilôgam, kí hiệu là kg.

- Đơn vị đo khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu kg/m3

Bài 10 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật.

Hướng dẫn giải:

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật là:

P = 10m, trong đó P là trọng lượng (N), m là khối lượng (kg).

Bài 11 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Viết công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích.

Hướng dẫn giải:

Công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích là:

Giải bài 11 trang 53 SGK Vật Lí 6 | Video Giải bài tập Vật Lí 6

Trong đó: D là khối lượng riêng của vật (kg/m3).

m là khối lượng của vật (kg).

V là thể tích của vật (m3).

Bài 12 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học.

Hướng dẫn giải:

Ba loại máy cơ đơn giản đã học là:

- Ròng rọc

- Đòn bẩy

- Mặt phẳng nghiêng

Bài 13 trang 53 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ) Hãy nêu tên cơ đơn giản đã học mà dùng trong các công việc hoặc các dụng cụ sau:

- Kéo một thùng bê tông lên cao để đổ sàn

- Đưa 1 thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải

- Cái chắn ô tô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc

Hướng dẫn giải:

- Người ta dùng ròng rọc để kéo 1 thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà

- Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa 1 thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải

- Dùng đòn bẩy làm cái chắn ô tô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc

II - VẬN DỤNG

Bài 1 trang 54 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Hãy dùng các từ trong 3 ô sau để viết thành 5 câu khác nhau:

- con trâu

- người thủ môn bóng đá

- chiếc kìm nhổ đinh

- thanh nam châm

- chiếc vợt bóng bàn

- quả bóng đá

- quả bóng bàn

- cái cày

- cái đinh

- miếng sắt

- lực hút

- lực đẩy

- lực kéo

Hướng dẫn giải:

- Con trâu tác dụng lực kéo lên cái cày.

- Người thủ môn bóng đá tác dụng lực kéo lên quả bóng đá

- Chiếc kìm nhổ đinh tác dụng lực kéo lên cái đinh

- Thanh nam châm tác dụng lực hút lên miếng sắt

- Chiếc vợt bóng bàn tác dụng lực đẩy lên quả bóng bàn

Bài 2 trang 54 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Chiếc vợt bóng bàn tác dụng bóng. Có những hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Quả bóng bị biến dạng.

B. Chuyển động của quả bóng bị biến đổi.

C. Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi

D. Không có sự biến đổi nào xảy ra.

Hướng dẫn giải:

Câu C là câu trả lời đúng vì quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi.

Bài 3 trang 54 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ):Có ba hòn bi có kích thước bằng nhau, được đánh số 1, 2, 3. Hòn bi 1 nặng nhất, hòn bi 3 nhẹ nhất. Trong ba hòn bi có một hòn bằng sắt, bằng nhôm và một hòn bằng chì. Hỏi hòn nào bằng sắt, hòn nào bằng nhôm và một hòn bằng chì.? Chọn cách trả lời đúng trong 3 cách trả lời A, B, C.

CáchSắtNhômChì
AHòn bi 1Hòn bi 2Hòn bi 3
BHòn bi 2Hòn bi 3Hòn bi 1
CHòn bi 3Hòn bi 1Hòn bi 2

Hướng dẫn giải:

Dựa vào bảng khối lượng riêng (SGK trang 37) ta thấy:

Dchì > Dsắt > Dnhôm

Do vậy, chọn câu trả lời B: hòn bi 2 (sắt), hòn bi 3 (nhôm), hòn bi 1 (chì).

Bài 4 trang 55 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): 4. Hãy chọn những đơn vị thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau

a. Khối lượng riêng của đồng là 8900 ...

b. Trọng lượng của một con chó là 70 ...

c. Khối lượng của một bao gạo là 50 ...

d. Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000 ...

e. Thể tích nước trong một bể nước là 3 ...

Hướng dẫn giải:

a. Khối lượng riêng của đồng là 8900 kilôgam trên mét khối

b. Trọng lượng của một con chó là 70 niutơn

c. Khối lượng của một bao gạo là 50 kilôgam.

d. Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000 niutơn trên mét khối.

e. Thể tích nước trong một bể nước là 3 mét khối.

Bài 5 trang 55 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại ): Hãy chọn những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a. Muốn đẩy một chiếc xe máy từ vỉa hè lên nền nhà cao 0,4m thì phải dùng...

b. Người phụ nề đứng dưới đường, muốn kéo bao xi măng lên tầng 2 thường dùng một….

c. Muốn nâng đầu một cây gỗ nặng lên cao khoảng l0cm để kê hòn gạch xuống dưới thì phải dùng ...

d. Ở đầu cần cẩu của các xe cẩu người ta có lắp một ... Nhờ thế người ta có thể nhấc những cỗ máy rất nặng lên cao bằng lực nhỏ hơn

Hướng dẫn giải:

a. Muốn đẩy một chiếc xe máy từ vỉa hè lên nền nhà cao 0,4m phải dùng mặt phẳng nghiêng

b. Người phụ nề đứng dưới đường, muốn kéo bao xi măng lên tầng hai thường dùng một ròng rọc cố định.

c. Muốn nâng đầu một cây gỗ nặng lên cao khoảng l0cm để kê hòn gạch xuống dưới thì phải dùng đòn bẩy.

d. Ở đầu cần cẩu của các xe cẩu người ta có lắp một ròng rọc động. Nhờ thế, người ta có thể nhấc những cỗ máy rất nặng lên cao bằng lực nhỏ hơn trọng lượng của cỗ máy.

Bài 6 trang 55 SGK Vật Lí 6: a) Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo?

b) Tại sao kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo?

Hướng dẫn giải:

a) Cái kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo là vì kim loại cứng nên cần phải giảm bớt lực tác dụng so với lực cần cắt để người ít tốn sức.

b) Kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo là vì vải và tóc mềm không cần lực lớn có thể cắt đứt được chúng để tránh việc nhấc tay cầm kéo ra xa mỗi lần cắt và đường cắt được dài.

III - TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Video giải trò chơi ô chữ tại

A. Ô chữ thứ nhất

Giải bài tập Vật Lí 6 | Video Giải bài tập Vật Lí 6

Theo hàng ngang:

1. Máy cơ đơn giản giúp làm thay đổi độ lớn của lực (11 ô).

2. Dụng cụ đo thể tích (10 ô).

3. Phần không gian mà vật chiếm chỗ (7 ô).

4. Loại dụng cụ giúp con người làm việc dễ dàng hơn (12 ô).

5. Dụng cụ giúp làm thay đổi cả độ lớn và hướng của lực (15 ô).

6. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật (8 ô).

7. Thiết bị gồm cả ròng rọc động và ròng rọc cố định.

Hướng dẫn giải:

1. Máy cơ đơn giản làm thay đổi độ lớn của lực (11 ô): RÒNG RỌC ĐỘNG.

2. Dụng cụ đo thể tích (10 ô): BÌNH CHIA ĐỘ.

3. Phần không gian mà vật chiếm chỗ (7 ô):THỂ TÍCH.

4. Loại dụng cụ giúp con người làm việc dễ dàng hơn ( 12 ô): MÁY CƠ ĐƠN GIẢN.

5. Dụng cụ giúp con người làm việc dễ dàng hơn (15 ô): MẶT PHẲNG NGHIÊNG.

6. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật (8 ô):TRỌNG LỰC.

7. Thiết bị gồm cả ròng rọc động và ròng rọc cố định( 6 ô): PALĂNG.

Từ hàng dọc là: ĐIỂM TỰA.

B. Ô chữ thứ 2

Giải bài tập Vật Lí 6 | Video Giải bài tập Vật Lí 6

Theo hàng ngang:

1. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật (8 ô).

2. Đại lượng chỉ lượng chất chứa trong vật (9 ô).

3. Cái gì dùng để đo khối lượng (6 ô).

4. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta khi tay ép lò xo lại (9 ô).

5. Máy cơ đơn giản có điểm tựa (6 ô).

6. Dụng cụ mà thợ may thường lấy để đo cơ thể khách hành (8 ô).

Từ nằm trong các ô in đậm theo hàng dọc chỉ khái niệm gì?

Hướng dẫn giải:

1. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật ( 8 ô): TRỌNG LỰC.

2. Đại lượng chỉ lượng chất chứa trong vật (9 ô):KHỐI LƯỢNG.

3. Cái gì dùng để đo khối lượng (6 ô): CÁI CÂN.

4. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta khi tay ép lò xo lại. (9 ô):LỰC ĐÀN HỒI.

5. Máy cơ đơn giản có điểm tựa (6 ô):ĐÒN BẨY.

6. Dụng cụ mà thợ may thường lấy để đo cơ thể khách hành (8 ô): THƯỚC DÂY.

Từ hàng dọc là: LỰC ĐẨY.

Xem thêm các bài Giải bài tập Vật Lí lớp 6 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí lớp 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Vật Lí 6 hay, chi tiết của chúng tôi được các Thầy/Cô biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học