Vật Lí lớp 6 - Giải bài tập sgk Vật Lí lớp 6 hay nhất, chi tiết


"Một lần đọc là một lần nhớ". Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập sách giáo khoa môn Vật Lí lớp 6, loạt bài Giải bài tập Vật Lí lớp 6 Học kì 1, Học kì 2 hay nhất với lời giải được biên soạn công phu có kèm video giải chi tiết bám sát nội dung sgk Vật Lí 6. Hi vọng với các bài giải bài tập Vật Lí lớp 6 này, học sinh sẽ yêu thích và học tốt môn Vật Lí 6 hơn.

Mục lục Giải bài tập Vật Lí 6

Chương 1: Cơ học

Chương 2: Nhiệt học

Giải bài tập Vật Lí lớp 6 Bài 1: Đo độ dài

Bài C1 trang 6 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 3:12): Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau:

1m = (1)... dm.

1m = (2)... cm.

1cm = (3)... mm.

1km = (4)... m.

Hướng dẫn giải:

(1) 1m = 10dm;

(2) 1m = 100cm;

(3) 1cm = 10mm;

(4) 1km = 1000m.

Bài C2 trang 6 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 4:03): Hãy ước lượng độ dài lm trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em đúng không?

Hướng dẫn giải:

Ước lượng độ dài lm trên cạnh bàn bằng 6 gang tay (một gang tay của em khoảng 16cm), sau đó em dùng thước có chia khoảng kiểm tra lại ước lượng của em khi dùng gang tay là 96cm.

Bài C3 trang 6 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 5:56): Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự làm thí nghiệm và kiểm tra lại bằng thước.

Ví dụ: một bạn ước lượng gang tay của mình là khoảng 15cm. Sau đó dùng thước kẻ có chia vạch kiểm tra độ dài gang tay của mình và thu được kết quả đo là 16cm.

Như vậy bạn đó ước lượng gần đúng so với kết quả đo được.

Bài C4 trang 7 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 8:26): Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải đang dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẳng)?

Giải bài C4 trang 7 SGK Vật Lí 6 | Video Giải bài tập Vật Lí 6 Giải bài C4 trang 7 SGK Vật Lí 6 | Video Giải bài tập Vật Lí 6 Giải bài C4 trang 7 SGK Vật Lí 6 | Video Giải bài tập Vật Lí 6

Hướng dẫn giải:

Hình a: Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn).

Hình b: Học sinh (HS) dùng thước kẻ.

Hình c: Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

Bài C5 trang 7 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 12:04): Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Hướng dẫn giải:

Tùy theo thước đang sử dụng của học sinh.

Ví dụ thông thường thước kẻ dùng cho học sinh là loại thước có:

+ GHĐ khoảng 20cm hoặc 30cm.

+ ĐCNN của thước là 1mm.

Bài C6 trang 7 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 13:06): Có 3 thước đo sau đây:

- Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

- Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.

- Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.

Hỏi nên dùng thước nào để đo:

a. Chiều rộng của cuốn sách Vật lí 6?

b. Chiều dài của cuốn sách Vật lí 6?

c. Chiều dài của bàn học?

Hướng dẫn giải:

a. Em nên dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm để đo chiều rộng của cuốn Vật lí 6.

b. Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm để đo chiều dài cuốn sách Vật lí 6.

c. Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm để đo độ dài của bàn học.

Bài C7 trang 7 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 16:15): Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, sác số đo cơ thể của khách hàng?

Hướng dẫn giải:

Thợ may thuờng dùng thước thẳng có GHĐ 1m hoặc 0,5m để đo chiều dài mảnh vải và dùng thước dây đế đo các số đo cơ thể của khách hàng.

Giải bảng 1.1. Bảng kết quả đo độ dài:

Bảng 1.1. Bảng kết quả đo độ dài

Độ dài vật cần đo Độ dài ước lượng Chọn dụng cụ đo độ dài Kết quả đo (cm)
Tên thước GHĐ ĐCNN Lần 1 Lần 2 Lần 3 Giải Bảng 1.1 Bảng kết quả đo độ dài Vật Lí lớp 6
Chiều dài bàn học của em 100cm Thước dây 2m 1mm 100cm 99cm 100cm Giải Bảng 1.1 Bảng kết quả đo độ dài Vật Lí lớp 6
Bề dày cuốn sách Vật lí 6 5mm Thước kẻ 30cm 1mm 4mm 5mm 6mm Giải Bảng 1.1 Bảng kết quả đo độ dài Vật Lí lớp 6

Hướng dẫn giải:

Dùng thước dây hoặc thước kẻ để đo độ dài:

Giải Bảng 1.1 Bảng kết quả đo độ dài Vật Lí lớp 6 Giải Bảng 1.1 Bảng kết quả đo độ dài Vật Lí lớp 6

Kết quả ví dụ:

Độ dài vật cần đo Độ dài ước lượng Chọn dụng cụ đo độ dài Kết quả đo (cm)
Tên thước GHĐ ĐCNN Lần 1 Lần 2 Lần 3 Giải Bảng 1.1 Bảng kết quả đo độ dài Vật Lí lớp 6
Chiều dài bàn học của em 100cm Thước dây 2m 1mm 100cm 99cm 100cm Giải Bảng 1.1 Bảng kết quả đo độ dài Vật Lí lớp 6
Bề dày cuốn sách Vật lí 6 5mm Thước kẻ 30cm 1mm 4mm 5mm 6mm Giải Bảng 1.1 Bảng kết quả đo độ dài Vật Lí lớp 6

Giải bài tập Vật Lí lớp 6 Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)

Bài C1 trang 9 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 1:10): Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Tuỳ vào chiều dài của vật mà em ước lượng để đo độ dài của vật cho dễ dàng và chính xác.

Bài C2 trang 9 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 2:41): Em đã chọn dụng cụ đo nào? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Dựa vào kích thước ước chừng và hình dạng của từng vật mà chọn dụng cụ đo thích hợp.

Ví dụ:

+ Dùng thước dây để đo chiều dài bàn học, vì chỉ phải đi 1 hoặc 2 lần để tránh sai số.

+ Dùng thước kẻ đo bề dày SGK Vật lý 6. Vì thước kẻ có ĐCNN 1mm nên kết quả đo sẽ chính xác hơn.

Bài C3 trang 9 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 4:08): Em đặt thước đo như thế nào?

Hướng dẫn giải:

+ Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo.

+ Đặt vạch số 0 ngang bằng với một đầu của vật cần đo.

Bài C4 trang 9 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 5:19): Em đặt mắt nhìn như thế nào đế đọc kết quả đo?

Hướng dẫn giải:

Đặt mắt nhìn thẳng theo hướng vuông góc với cạnh thước.

Bài C5 trang 9 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 6:20): Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Khi đầu cuối vật không ngang bằng với vạch chia của thước đo thì đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

Bài C6 trang 9 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 7:25): Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Khi đo độ dài cần:

a. Ước lượng (1) ………..cần đo.

b. Chọn thước có (2)……….và có (3)….. thích hợp.

c. Đặt thước (4)…….độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5)... vạch (vẽ hình) số 0 của thước.

d. Đặt mắt nhìn theo hướng (6)………..với cạnh thước 0 đầu kia của vật.

e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)......... với đầu kia của vật.

Hướng dẫn giải:

a. Ước lượng độ dài cần đo.

b. Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.

c. Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch 0 của thước.

d. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật

e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

Bài C7 trang 10 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 10:01): Trong các hình sau đây, hình nào vẽ cách đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (H.2.1).

Giải bài C7 trang 10 SGK Vật Lí 6 | Video Giải bài tập Vật Lí 6

a. Không đặt bút dọc theo chiều bút chì.

b. Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0

c. Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang bằng với một đầu của bút chì.

Hướng dẫn giải:

Chọn hình (c) vì vị trí đặt thước đúng cách để đo chiều dài của bút chì.

Bài C8 trang 10 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 11:49): Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo (H.2.2)?

Giải bài C8 trang 10 SGK Vật Lí 6 | Video Giải bài tập Vật Lí 6

a. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.

b. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.

c. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

Hướng dẫn giải:

Chọn hình c) vì đặt thước đúng và vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả.

Bài C9 trang 10 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 13:00): Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng

Giải bài C9 trang 10 SGK Vật Lí 6 | Video Giải bài tập Vật Lí 6

a. l = (1).........

b. l = (2).........

c. l = (3)........

Hướng dẫn giải:

a. (1): 7cm.

b. (2): gần bằng 7cm (độ chừng 6,8cm).

c. (3): dài hơn 7cm (độ chừng 7,4cm).

Vì thước trên có độ chia nhỏ nhất là 1cm, nên tất cả kết quả đo được ở trên đều được ghi là 7cm.

Bài C10 trang 11 SGK Vật Lí 6 (Video giải tại 15:20): Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó (H.2.4).

Hãy kiểm tra lại xem có đúng không.

Giải bài C10 trang 11 SGK Vật Lí 6 | Video Giải bài tập Vật Lí 6

Hướng dẫn giải:

Kết quả đo trong hai trường hợp sẽ gần giống nhau, sai lệch vài cm.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí lớp 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Vật Lí 6 hay, chi tiết của chúng tôi được các Thầy/Cô biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học