Giải Vật Lí 12 nâng cao Bài 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố địnhGiải Vật Lí 12 nâng cao Bài 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Trả lời Câu hỏi (trang 133)

Quảng cáo

Giải Bài tập (trang 14)

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Chương 1 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên