Bài 4 trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng caoBài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc âm

Bài 4 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Đối với âm cơ bản và họa âm bậc hai do cùng một dây đàn phát ra thì

    A. Họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.

    B. Tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số họa âm cơ bản.

    C. Tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số họa âm bậc 2.

    D. Tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2.

Lời giải:

Quảng cáo

Chọn B

Tần số sóng âm do dây đàn phát ra (hai đầu cố định): Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

    + k = 1, âm phát ra là âm cơ bản f = fmin.

    + k = 2, 3, 4,…, âm phát ra là các họa âm bậc hay thứ k với fk = k.fmin.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 17 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


bai-17-song-am-nguon-nhac-am.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12